Czym są agencje ratingowe?

konto i kredyt na PADO24Agencje ratingowe to instytucje, które funkcjonują na rynku od początku ubiegłego stulecia. Instytucje te pełnią ważną na rynkach finansowych i inwestycyjnych: zajmują się ratingiem, czyli ocenianiem zdolności kredytowej i wypłacalności podmiotów gospodarczych, takich jak banki, spółki, rządy państw czy organizacje państwowe. Agencje ratingowe analizują dane, a na ich podstawie dokonują oceny i wystawiają opinię dotyczącą wypłacalności podmiotów (ich zdolności kredytowej). Na rynku działa kilka agencji ratingowych o zasięgu światowym: wśród najbardziej znanych instytucji wymienia się Moody’s, Fitch oraz Standard & Poor’s. Korzystanie z usług agencji ratingowych nie zawsze jest opłacalne i przynosi rzeczywistą, niezależną ocenę stabilności finansowej danego podmiotu gospodarczego, dlatego bezpieczniej jest przyjąć, że instytucje te zajmują się jedynie dostarczaniem opinii. Co jeszcze warto o nich wiedzieć?

Zakres działań agencji ratingowych – czym zajmują się te instytucje?

Agencje ratingowe zbierają informacje dotyczące poszczególnych podmiotów gospodarczych, takich jak banki, spółki, różnego rodzaju firmy, instytucje rządowe i państwa, a po przeprowadzeniu analizy danych oceniają ryzyko ich niewypłacalności. Agencje ratingowe wystawiają oceny badanym podmiotom: najwyższa ocena to AAA (małe ryzyko niewypłacalności), a najniższa – D (podmiot niewypłacalny – bankrut), łącznie jest ich ok. 20 (takie oceny pozwolą stwierdzić, czy spółka, firma lub bank, z usług których chcemy skorzystać, nie mają problemów finansowych, a my jako klienci możemy przekazać im własne pieniądze bez obaw o ich ewentualną utratę). Ocena wiarygodności podmiotów to zdolność do terminowej spłaty zobowiązań finansowych. Rating, który jest jednocześnie oceną i opinią, to ważny wyznacznik nie tylko dla innych podmiotów gospodarczych, ale także dla rynków finansowych, na których panuje ogromne zapotrzebowanie na oceny wiarygodności. Agencje ratingowe sprawdzają, z jakim ryzykiem wiąże się inwestowanie w obligacje wybranych firm i spółek funkcjonujących na rynku. Instytucje te mają istotny wpływ na ceny produktów finansowych: wysoka ocena wystawiona przez agencję ratingową podnosi popyt na dany produkt, dzięki czemu wzrasta zysk podmiotu, który ten produkt oferuje. Agencje ratingowe są prywatnymi, komercyjnymi firmami, które pobierają opłaty za wystawiane opinie i oceny. Na szczególną uwagę zasługują ratingi banków. Podmioty, które lokują w nich środki o dużej wartości, w praktyce nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W związku z tym zależy im na poznaniu oceny wiarygodności konkretnego banku. 

Znane agencje ratingowe

Praktycznie cały światowy rynek usług ratingowych należy do tzw. „wielkiej trójki”, czyli trzech największych i najpopularniejszych agencji ratingowych. Wśród nich są Fitch Ratings Ltd., Moody’s Investors Service Inc. oraz Standard & Poor’s Rating Services. Wspomniane instytucje funkcjonują od początku XX w., a każda z nich działa niezależnie i posiada własny system ocen. Inne znane agencje ratingowe to Dominion Bond Rating Service i A.M. Best.

Ryzyko związane z ratingiem

Konto i kredyt na PADO24Agencje ratingowe są finansowane przez swoich zleceniodawców (spółki, banki, organizacje, itp.), dlatego ciąży na nich presja przyznawania wysokich ocen opiniowanym produktom (uczciwa i rzeczywista ocena zgodna ze stanem faktycznym mogłaby spowodować, że klienci korzystający z danej agencji ratingowej zrezygnują z jej usług na rzecz konkurencyjnej agencji). Sytuacja ta rzutuje także na wiarygodność i niezależność ocen dokonywanych przez agencje ratingowe: są one jedynie dostarczycielem opinii i niestety nie zawsze można polegać na ich ocenach. Instytucje ratingowe jako prywatne firmy i organy opiniotwórcze nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za błędne oceny i opinie (bazując na takich ratingach możemy narazić się na ogromne straty, a ponadto nie mamy możliwości występowania o odszkodowanie lub zwrot zainwestowanych pieniędzy).

Kto korzysta z usług agencji ratingowych?

Z usług agencji ratingowych korzystają różne podmioty gospodarcze: banki, spółki, firmy, organizacje rządowe i pozarządowe, a także państwa. Często wybierając konto i kredyt w konkretnej instytucji sprawdzamy jej sytuację ekonomiczną. Najwięcej kontrowersji wzbudza rating krajów – ich wypłacalność zależy od posiadanego długu (jeśli w ciągu kilku miesięcy zadłużenie kraju znacznie wzrośnie możliwość spłaty długu spada): w takich sytuacjach agencje ratingowe obniżają rating danego kraju. Na początku roku jedna ze światowych agencji ratingowych po raz pierwszy w historii obniżyła rating Polsce.

Podejmij świadomą decyzję i wybierz wiarygodną ofertę! Dzięki PADO24 możesz bezpłatnie porównać oferty kredytów, kont, lokat, ubezpieczeń i wielu innych produktów najlepszych banków i zakładów ubezpieczeń. Skorzystaj już dziś z porównywarki finansowej PADO24 i nie przepłacaj!