Dziedziczenie oszczędności

Dziedziczenie oszczędności nie jest tematem, o którym lubimy myśleć, ponieważ bezpośrednio jest związany ze śmiercią. Informacje o tym, jak przebiega dziedziczenie oszczędności zgromadzonych na lokatach, kontach osobistych, oszczędnościowych czy polisach są jednak istotne. Warto zagłębić temat, aby zawczasu przygotować się na każdą ewentualność.

konta oszczędnościowe a dziedziczenie oszczędności

Dziedziczenie oszczędności wyłączonych ze spadku

Zacznijmy zatem od tego, co nie wchodzi w skład masy spadkowej. Proces dziedziczenia w tych przypadkach odbywa się w najmniej skomplikowany sposób. Są to środki z ubezpieczenia na życie, lokat i polisolokat. Zmarły, podpisując stosowną umowę miał obowiązek wyznaczenia osoby dziedziczącej, czyli uposażonej. Świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku osoby uposażonej i dokumentu poświadczającego zgon ubezpieczonego.

Dziedziczenie oszczędności na podstawie testamentu lub ustawy

W skład masy spadkowej wchodzą natomiast pieniądze zebrane na koncie osobistym, rachunku oszczędnościowym, o ile posiadacz nie wydał dyspozycji na wypadek śmierci. Dziedziczenie na podstawie ustawy lub testamentu jest najpopularniejszą formą dziedziczenia oszczędności. Będąc spadkobiercą trzeba iść do banku, aby zgłosić śmierć bliskiej osoby i zamknąć jej rachunki. Po okazaniu aktu zgonu należy czekać na postanowienie sądu o podziale spadku. W tym czasie bank przelewa środki zmarłego na tak zwane konto techniczne.

Dziedziczenie oszczędności a dyspozycja na wypadek śmierci

W przypadku dyspozycji na wypadek śmierci należy pamiętać, że suma świadczenia nie może przekroczyć progu dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw według ogłoszenia Głównego Urzędu Statystycznego, na miesiąc przed śmiercią zmarłego. Na tę chwilę jest to 76 tysięcy złotych. Natomiast jeśli ilość pieniędzy na koncie zmarłego na to pozwala, to jest jeszcze możliwość zwrotu kosztów pogrzebu, o ile przebiegł on według norm i zwyczajów przyjętych w danym społeczeństwie. W praktyce oznacza to po prostu pochówek bez zbędnych ekstrawagancji, nawet jeśli zmarły w swej woli wyraził taką prośbę.

Jak zabezpieczyć swoich bliskich, aby mogło dojść do dziedziczenia oszczędności?

Należy pamiętać, że nie jest w interesie banków, aby po śmierci ich klienta odszukiwać osoby, które mogłyby dziedziczyć oszczędności zmarłego. Szacuje się, że na „zapomnianych” kontach osób, które odeszły z tego świata może znajdować się nawet do 10 miliardów złotych. Pięniądze są obracane przez instystucje bankowe, które szukają spadkobierców jedynie w przypadku, kiedy zmarły był zadłużony. Jeśli zmarły miał oszczędności, to po jakimś czasie są one często przelewane na konta, z których bank udziela później kredytów. Jak uchronić swoje ciężko zarobione pieniądze przed zapomnieniem? W tym celu dobrze jest informować swoją rodzinę o tym, w jakich bankach trzymamy swoje pieniądze oraz koniecznie pamiętać o dopilnowaniu dyspozycji wkładem w razie śmierci. Składając taką dyspozycję trzeba określić kto i w jakiej części otrzyma środki, może być to kilka osób. Oszczędzanie i inwestowanie powinno być przez nas przemyślane także pod kątem dziedziczenia środków.

Inaczej wygląda to w przypadku współdzielenia konta. Wtedy albo następuje przekształcenie umowy na umowę o konto indywidualne, albo połowa środków z rachunku zostaje zamrożona na koncie technicznym. Może się to odbyć oczywiście tylko za zgodą współposiadacza.

Dobrze jest też za życia gromadzić swoją korespondencję z bankami w jednym miejscu, aby rodzina nie miała później problemu ze zidentyfikowaniem instytucji, której klientem byliśmy.

Jak widać, myślenie o tym, co będzie po śmierci pozostaje nie tylko w sferze duchowej, ale też w tej materialnej. A skoro już o tym mowa, to jak wybrać najlepsze konto osobiste, lokatę lub ubezpieczenie? Na PADO24 zgromadziliśmy wiele informacji, które ułatwią wybór. Przydatnym narzędziem jest również nasza porównywarka finansowa. Zadbaj o swoje pieniądze, porównaj i zaoszczędź z PADO24!