Komornik

Komornik – spędza sen z powiek wielu osób, które zalegają ze spłatą długu. Kim jest komornik i czemu wzbudza postrach? To funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym, w którego kompetencjach leży wykonanie egzekucji komorniczej z tytułu roszczeń cywilnych. Postępowanie komornika jest regulowane przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz inne ustawy. Do czynności egzekucyjnych dochodzi, gdy dłużnik nie spłaca długu wobec wierzyciela, pomimo wyroku sądowego. Komornik musi wtedy przeprowadzić postępowanie względem dłużnika tak, aby wyegzekwować z jego majątku należność. Może zająć nieruchomości i ruchomości, a następnie wystawić je na licytację publiczną.

konto i kredyt może wpłynąć na zadłużenie

Co może, a czego nie może zająć komornik?

Komornik może dokonać zajęcia niemal wszystkiego – od domów, działek i mieszkań, po sprzęt elektroniczny i AGD, jak również samochody i meble. Należność za dług może być ściągnięta z dochodów dłużnika, wtedy komornik ma prawo zająć część kwoty określonej przepisami. Jeśli dłużnik pracuje w oparciu o umowę o pracę, wtedy wymagana kwota egzekwowana jest z wypłaty, o ile ta nie jest niższa niż 1850 zł brutto, czyli najniższa płaca krajowa. W przypadku emerytur i rent egzekucja komornicza może mieć skutek w zajęciu 25% kwoty świadczenia, o ile wynosi ono więcej niż połowa średniej najniższej kwoty (obecnie najniższa emerytura wynosi niecałe 900 zł). Ta zasada nie działa jednak, kiedy chodzi o dług z tytułu alimentów. Funkcjonariusz może wtedy zająć 3/5 wypłaty, bez względu na jej wysokość.

Dłużnik zatrudniany w oparciu o umowę zlecenie bądź umowę o dzieło może się spodziewać zajęcia całej kwoty wypłaty, chyba że udowodni, iż jest ona jedynym źródłem utrzymania otrzymywanym cyklicznie. Wtedy zasady pozostają takie, jak przy umowie o pracę.

Przepisy określają, że egzekucja komornicza może objąć również środki na koncie bankowym. Ma to zastosowanie, jeśli stanowią one więcej niż trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jakie obowiązywało na dzień przed nadaniem przez sąd klauzuli wykonalności egzekucji. Jeśli od momentu zajęcia konta wpłyną na nie przelewem środki w wysokości przekraczającej wcześniej wspomnianą wartość, wówczas komornik ma prawo zająć wszystkie środki zgromadzone na koncie.

Przy dokonywaniu egzekucji komornik nie ma prawa zająć rzeczy niezbędnych do życia, na przykład zapasów żywności lub opału, oraz narzędzi potrzebnych do wykonywania przez dłużnika jego zawodu. Bezpieczne będą również przedmioty służące do praktyk religijnych i sprzęty dostosowane do osób niepełnosprawnych. Rolnicy hodujący zwierzęta mają prawo do zachowania jednej krowy, dwóch kóz lub trzech owiec oraz zapasu paszy i ściółki.

Co robić, gdy zjawi się u nas komornik?

konto i kredyt na PADO24Jeśli dojdzie do ostateczności i zjawi się komornik, przede wszystkim nie należy stawiać oporu lub unikać wpuszczenia go do mieszkania. Za funkcjonariuszem i tak stoi prawo, więc może on nawet wrócić z policją i wyważyć drzwi. Zanim w ogóle dojdzie do egzekucji, należy poprosić o okazanie tytułu wykonawczego, a jeśli komornik wykonuje swoje obowiązki poza godzinami pracy (czyli w dni robocze i soboty od 7.00 do 21.00), wtedy również o pisemną zgodę prezesa sądu rejonowego.

Należy również zachować spokój, ponieważ w przypadku czynnego lub biernego oporu może dojść do zastosowania środków przymusu bezpośredniego. Jeśli wystąpią zastrzeżenia co do czynności wykonywanych przez komornika to istnieje możliwość złożenia skargi do sądu w terminie jednego tygodnia od dnia dokonywania czynności. Kosztuje to 100 zł, ale należność ta może nie być pobrana, jeśli udowodnimy, że jej zapłata wiązałaby się z poważnym uszczerbkiem na domowym budżecie. Wtedy trzeba sporządzić wniosek o zwolnienie z opłaty i załączyć formularz o stanie majątkowym.

Sytuacja, w której mielibyśmy do czynienia z komornikiem, przeraża większość z nas. Za wszelką cenę warto więc postarać się jej uniknąć. W jaki sposób? Przede wszystkim należy ostrożnie podchodzić do wszelkich kredytów i pożyczek. Konto i kredyt nie zawsze jest pozytywną częścią naszego życia. Zawsze zastanówmy się, czy na pewno nie ma innego wyjścia, a jeżeli nie, starannie wybierzmy najkorzystniejszy produkt, zbierając o nim jak najwięcej informacji – pomocna w tym może być na przykład nasza dostępna na PADO24 porównywarka finansowa.