Windykator

konto i kredyt a windykatorWindykator to osoba, która zajmuje się dochodzeniem roszczeń od dłużników. Do jego zadań należy przede wszystkim uzyskanie zwrotu należności na rzecz danej firmy lub uprawnionej osoby. Sposoby działania, jakie może podjąć są ściśle określone przepisami prawa i mimo, że istnieje niewielka dowolność co do ich zastosowania, windykator nie może przekroczyć pewnych granic uprawnień. Metody, jakie podejmuje w celu dochodzenia roszczeń są zazwyczaj uzależnione od etapu, na jakim znajduje się konkretny przypadek, czasu jaki upłynął od momentu terminu spłaty należności oraz postawy dłużnika wobec całej sytuacji. Nie wszyscy, którzy zaciągają zobowiązanie wobec danej instytucji przestrzegają ustalonych wcześniej zasad jego uregulowania. W takich właśnie sytuacjach sprawą może zająć się windykator. Jego głównym zadaniem jest doprowadzenie do ugody pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem. Pamiętajmy, że kredyt i konto z debetem nie są dla wszystkich.

Kiedy pojawia się windykator?

W przypadku, gdy z różnych powodów, nie spłacamy swojego zadłużenia, dana firma może przysłać do nas windykatora. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy zalegamy ze spłatą zadłużenia przez dłuższy okres. Kilkudniowe opóźnienia w większości przypadków nie skutkują jeszcze wszczęciem windykacji. Gdy pojawia się zwłoka w spłacie, na początku zawsze kontaktuje się z nami firma, wobec której mamy zobowiązania. Dopiero, kiedy unikamy tych kontaktów i w dalszym ciągu nie regulujemy należności, sprawa może trafić do firmy windykacyjnej, która na podstawie odpowiedniego upoważnienia zobowiązuje się do odzyskania należnej kwoty.

Zakres metod działania windykatora jest dość obszerny. Na początku możemy spodziewać się kontaktu telefonicznego lub ponagleń do zapłaty wysyłanych drogą pocztową. Kontakt ten ma na celu podjęcie współpracy w zakresie uregulowania zadłużenia. Jeśli jednak ignorujemy tego typu działania, windykator może pojawić się w naszym miejscu zamieszkania. Im bardziej jednak będziemy unikać zawarcia ugody, tym bardziej niekorzystne dla nas środki podjąć może taka osoba. Windykator może przekazać informacje o naszym zadłużeniu do jednego z biur informacji gospodarczej, rozpocząć wywiad gospodarczy lub nawet skierować sprawę na drogę sądową, co skutkować będzie pojawieniem się komornika.

Windykator to nie komornik!

Warto jednak znać swoje prawa i nie wierzyć wszystkiemu, co mówi się o prawach windykatora. Jego kompetencje często mylone są z możliwościami, jakimi dysponuje komornik. Istnieje szereg czynności, których windykatorowi nie wolno wykonać. Przede wszystkim nie może on wejść do naszego mieszkania bez naszej zgody, ani zajmować majątku. Nie ma także prawa rozmawiać o naszym zadłużeniu na przykład z sąsiadami, wywieszać informacji w miejscach publicznych, udostępniać informacji o długu w miejscu naszej pracy czy stosować wobec nas groźby lub nas zastraszać. Warto o tym pamiętać, gdy spotka nas windykacja.

Czy powinniśmy unikać windykatora?

konto i kredyt na PADO24Najlepiej byłoby oczywiście, gdybyśmy nasze zobowiązania spłacali na czas i nie byli narażeni na kontakt z windykatorem. Jeśli już jednak wierzyciel zastosuje wobec nas takie środki, powinniśmy jak najszybciej podjąć współpracę i ustalić plan spłaty zadłużenia. Zwlekanie może nas sporo kosztować, ponieważ firma windykacyjna musi dostać wynagrodzenie, które zazwyczaj zwiększa nasz dług. Im dłużej będzie ona obsługiwać nasze zobowiązania, tym więcej zapłacimy.

Jeśli natomiast nie dojdzie do ugody, konsekwencje mogą być o wiele poważniejsze. Nasze nazwisko może trafić do jednego z biur informacji gospodarczej, co uniemożliwi nam podejmowanie kredytów lub zakupy na raty na długi czas. Jeśli natomiast sprawa trafi do komornika, będzie on mógł zająć nasz majątek, nie pytając nas o zgodę. W przypadku, gdy mamy do czynienia z windykatorem, lepiej więc jak najszybciej podjąć współpracę i spłacić zadłużenie, ponieważ jego unikanie może przysporzyć nam więcej problemów. Przede wszystkim jednak każdą decyzję o kredycie czy o pożyczce powinno się dobrze przemyśleć, wcześniej dokładnie analizując dostępne na rynku oferty. Nie zapomnij korzystać także z naszej dostępnej na PADO24 porównywarki finansowej! Sposobem na wyjście z tarapatów finansowych mogą być kredyty konsolidacyjne.