Jak zdobyć zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia AC/OC?ubezpieczenie ac oc zaświadczenie o przebiegu

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia to ważny dokument, który musi posiadać klient wyrażający chęć zmiany ubezpieczenia AC/OC. Nowy ubezpieczyciel będzie potrzebował go do ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej. Warto zatem wiedzieć więcej o tym, czym jest i jak je uzyskać.

Czym jest zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia?

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia jest inaczej nazywane historią szkodowości. Jest ono potrzebne zakładowi ubezpieczeń do ustalenia poziomu ryzyka wynikającego z zawarcia nowej umowy ubezpieczeniowej OC lub AC. Co za tym idzie, ma to wpływ na wysokość stawki składki, jaką będzie płacił klient, chcąc ubezpieczyć swoje auto. Jednak ubezpieczyciel nie zawsze wymaga tego rodzaju dokumentu, może bowiem poprosić o okazanie polisy albo zaświadczenia o długości trwania ubezpieczenia. Co więcej, nowo wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe może honorować także dostarczone przez klienta oświadczenie dotyczące wysokości przysługujących zniżek.

Jak uzyskać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia?

zaswadczenie o przebiegu ubezpieczenia ac ocUzyskać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia może sam klient. Z chwilą złożenia wypowiedzenia starej umowy ubezpieczenia u dawnego ubezpieczyciela, należy złożyć wniosek o wydanie tego rodzaju dokumentu. Jest to najprostsze i najskuteczniejsze rozwiązanie. Gdyby jednak klient nie postarał się o wydanie dokumentu, a nowa instytucja ubezpieczeniowa zaaprobowała jedynie przedłożenie oświadczenia o wysokości przysługujących zniżek to nadal zaświadczenie to może być konieczne w całym procesie ubezpieczeniowym. Jednak wtedy to nowy zakład ubezpieczeń występuje do starego z żądaniem o wydanie dokumentu. Jeśli okaże się, że klient zataił informacje o przebytych szkodach, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo zmienić wysokość składki ubezpieczeniowej, uzasadniając swoją decyzję zwiększeniem ryzyka wystąpienia wypadku. Warto wiedzieć także, że nie tylko ten parametr wpływa na wysokość składki. Znaczenie ma również zakres ubezpieczenia, wysokość sum gwarancyjnych, wartość pojazdu oraz częstotliwość, z jaką pojazd jest używany. Na ubezpieczeniach nie warto jednak oszczędzać, ponieważ najlepszy pakiet AC i OC umożliwi nam uniknięcie wielu problemów.

Co powinno znaleźć się we wniosku o wydanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia?

przebieg ubezpieczenia ac ocWniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia można pobrać w Internecie. Większość zakładów ubezpieczeń ma już na swoich stronach odpowiednie dokumenty, przygotowane do pobrania dla klientów. Ważnym jest, aby we wniosku znajdowały się takie podstawowe dane, jak imię i nazwisko, adres ubezpieczonego oraz PESEL. Poza tym musi być podana nazwa i adres instytucji ubezpieczeniowej a także numer rejestracyjny ubezpieczonego pojazdu. Nie można także zapominać o podpisie na wniosku. Co ciekawe, z wnioskiem o wydanie zaświadczenia można wystąpić także w imieniu osób trzecich. W takiej sytuacji należy mieć przygotowane upoważnienie. Dokumenty najlepiej złożyć bezpośrednio w zakładzie ubezpieczeń. Jednak niektóre z towarzystw ubezpieczeniowych proponują inne rozwiązanie, a mianowicie przesłanie wniosku, jednak klient musi wcześniej dokładnie zorientować się, czy u jego ubezpieczyciela jest to możliwe.

Zdobycie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia OC/AC nie jest trudne. Trzeba po prostu pilnować terminów. Poza tym nie tylko klienci, ale i nowy zakład ubezpieczeń jest w stanie wnioskować o ten dokument. Od niego bowiem zależy, jak dużą składkę na ubezpieczenie klient będzie płacił. Jest to bardzo ważne dla osób, które zmieniają zakład ubezpieczeń. Jeśli dotyczy to także Ciebie, skorzystaj z porównywarki ofert i zyskaj cenne wskazówki. Zdecydowanie ułatwi Ci wprowadzenie zmian w życie.