Cena gazu ziemnego - zaoszczędź z PADO24

Cena gazu w Polsce

Cena gazu ziemnego w naszym kraju jest jedną z najwyższych w Europie: część jego zasobów wydobywamy samodzielnie, ale by pokryć zapotrzebowanie na ten surowiec musimy importować go od naszych zachodnich sąsiadów (głównym dostawcą gazu w Europie jest Rosja). Gaz w Polsce jest wykorzystywany zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych: używamy go głównie do gotowania i ogrzewania. Cena gazu w Polsce nie jest stała, a jej wysokość zależy od wielu różnych czynników, m.in. od uwarunkowań politycznych i sytuacji na światowych rynkach wydobywczych.

Co warunkuje cenę gazu w Polsce?

ceny gazu

Na cenę gazu w naszym kraju wpływa przede wszystkim sytuacja polityczna: głównym dostawcą gazu jest dla nas Rosja co sprawia, że w kwestii dostaw „błękitnego paliwa” jesteśmy od niej uzależnieni. Ceną, którą ponosimy, jest prawdopodobnie jedną z najwyższych w całej Europie i może wynikać np. ze sporego podatku eksportowego ustanowionego przez Rosję. Oprócz sytuacji politycznej równie ważne są też inne przyczyny zewnętrzne, a wśród nich warunki panujące na światowych rynkach wydobywczych (cena gazu w Polsce może zależeć od cen ropy naftowej – trudna sytuacja w krajach, w których się ją wydobywa powoduje, że jej wartość gwałtownie rośnie: odczuwamy to np. we wzrastających cenach paliw) oraz kurs dolara amerykańskiego i euro, bowiem w tych walutach większość krajów płaci za dostawy gazu (analogicznie jeśli złoty słabnie wobec dolara lub euro, to ceny te są wyższe).

Cena gazu w Polsce zależy również od uwarunkowań wewnętrznych – stawka za m3 gazu może różnić się w zależności od wybranego dostawcy i taryfy: ceny te są w naszym kraju regulowane (sprzedawca sam proponuje stawkę za jednostkę gazu, następnie propozycja ta jest rozpatrywana przez Urząd Regulacji Energetyki, który weryfikuje cenę i wydaje decyzję w sprawie zaproponowanej stawki). Na stawkę za zużycie gazu składają się różne czynniki, m.in. koszty utrzymania przedsiębiorstwa, cena hurtowa gazu, dochód spółki i jej przyszłe inwestycje. Jeśli chcemy mieć stałą cenę gazu możemy wybrać odpowiedniego dostawcę, który będzie w stanie zagwarantować nam niezmienność ceny przez cały okres trwania umowy (wówczas nie dotkną nas podwyżki gazu, ponieważ ewentualne rynkowe zmiany kosztów gazu pokryje nasz dostawca). Cena gazu w Polsce może również zależeć od sytuacji rynkowej, np. gdy sytuacja na Towarowej Giełdzie Energii ulegnie zmianie (ceny spadną), wówczas ceny proponowaną przez daną spółkę również zostaną zmniejszone tak, by odpowiadały sytuacji panującej na rynku. Obniżki na rynku hurtowym oraz obniżki ustanowione przez naszego głównego dostawcę gazu – Rosję – mogą znacznie wpłynąć na cenę gazu w naszym kraju i zmniejszyć ją o co najmniej kilka procent. Warto na bieżąco śledzić rynek, by wiedzieć co mogą zaproponować nam poszczególni dostawcy gazu. Pomocne może być nasze porównanie dostawców gazu.

Niższa cena gazu? To możliwe!

Pod koniec 2015 roku cena gazu w Polsce (w porównaniu do poprzedniego roku) znacznie się obniży: wynika to częściowo z faktu ustalenia nowej ceny surowca dla Ukrainy. Cena gazu w naszym kraju prawdopodobnie nadal będzie się wahać, głównie ze względu na fakt jej uzależnienia od zmieniającej się sytuacji politycznej. Niemniej jednak warto pamiętać, że sami również mamy realny wpływ na to, jakie opłaty będziemy ponosić: cena gazu zależy od dostawcy, z którym podpiszemy umowę oraz od wybranej przez nas oferty. Zaoszczędzić na gazie możemy, zmieniając niektóre swoje nawyki – to pozwoli nam zredukować koszty, a co za tym idzie umożliwi poprawę sytuacji naszego domowego budżetu.

Jeśli zagadnienia dotyczące gazu są dla Ciebie interesujące, zachęcamy, żebyś zapoznał się również z innymi dostępnymi na naszej stronie artykułami. Oprócz tego przydatna może się okazać również porównywarka ofert dostawców, dzięki której dowiesz się, do jakiej firmy się zwrócić, by mniej wydawać na gaz.

gaz w Polsce
  • Aktualności