Cena gazu ziemnego - zaoszczędź z PADO24

Czym jest gaz łupkowy?

Gaz łupkowy pochodzi ze złóż niekonwencjonalnych gazu ziemnego. Znajduje się on w tzw. łupkach. Oznacza to, że jest zamknięty w formach skalnych, a objętość każdej szczeliny jest o wiele mniejsza od szczelin złóż konwencjonalnych. Wydobycie i eksploatacja gazu łupkowego wymaga, by dostawca gazu stosował bardziej skomplikowane metody niż w przypadku złóż konwencjonalnych, co jest spowodowane niską przepuszczalnością skał zawierających zbiorniki gazu. Najczęstszą metodą produkcji gazu łupkowego jest szczelinowanie hydrauliczne, które przynosi ogromne dochody firmom wydobywczym. Polecamy zapoznanie się z naszym porównaniem dostawców gazu ziemnego, pozwoli ono zaoszczędzić na rachunkach.

Jak powstaje gaz łupkowy?

gaz łupkowy

Gaz łupkowy, będący jedną z odmian gazu ziemnego, podobnie jak ropa i węgiel powstał z pozostałości roślin, zwierząt i mikroorganizmów żyjących miliony lat temu. Istnieje wiele teorii na temat powstania gazów, jednak najprawdopodobniej powstały one w wyniku pogrzebania materii organicznych, ich sprasowania i podgrzewania przez długi czas w skorupie ziemskiej. W przypadku gazu łupkowego procesy powstawania i wytwarzania są mocno zróżnicowane. Potrzebna jest zatem nowa wiedza geologiczna, która musi uwzględnić modelowanie zagłębia, czy przepływ gazów wewnątrz łupków. Złoża niekonwencjonalnie nie są jeszcze do końca rozpoznane, ponieważ technologia wydobycia surowca jest dużo młodsza, natomiast eksploatowanie złóż konwencjonalnych trwa już od ponad 100 lat.

Proces wydobywania gazu łupkowego

Szczelinowanie hydrauliczne polega na wydobywaniu gazu z łupków. Pierwszym etapem wydobycia gazu łupkowego jest wydrążenie otworu głębokiego na kilka kilometrów. Tunel musi przebić się przez warstwę skał nieprzepuszczalnych, a następnie dotrzeć do warstwy piaskowca. Gdy tunel dotrze do tego momentu, zmienia swój kierunek i zaczyna być wiercony poziomo, dzięki czemu może zwiększyć obszar wydobywania gazu. Dodatkowo, po zakończeniu odwiertu do szybu wprowadzane jest urządzenie działające na zasadzie echosondy, które rejestruje cały proces. Kolejnym etapem jest wtłoczenie wody pod dużym ciśnieniem. Woda ma za zadanie rozepchać wydrążoną szczelinę i przeniknąć w głąb szczeliny piaskowca. Następnie wtłacza się drobnoziarnisty piasek, który ma jeszcze bardziej poszerzyć szczeliny utworzone przez wodę. W ten sposób uwalnia się gaz łupkowy. Coraz częściej zastępuje się wodę i piasek innymi surowcami. Obecnie gaz łupkowy wydobywa się w Stanach Zjednoczonych, Algierii, Argentynie, Chinach, Niemczech i Wenezueli.

Gaz łupkowy w Polsce

Obecnie największe wydobycie gazu łupkowego ma miejsca w USA. W Polsce tzw. pas łupkowy zajmuje około 12 procent obszaru Polski. Rozciąga się od północnych rejonów kraju, przez regiony centralne, po wschodnie. Najnowsze badania wykazały, że najbardziej obiecujący jest obszar bałtycki i to właśnie tam koncentruje się większość projektów i badań.

O występowaniu gazu łupkowego w Polsce można się dowiedzieć z wzmianek w pracy Jana Samsonowicza z 1920 roku. Zainteresowanie gazem łupkowym wzrosło ponownie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Geolodzy z kraju i zagranicy postanowili jeszcze raz zbadać zawartość materii organicznej, dojrzałość termiczną i właściwości mechaniczne skał wydobytych przed laty. W tym czasie krajowe przedsiębiorstwa otrzymały również zlecenia od pierwszych nabywców koncesji na wykonanie badań geofizycznych. Dane z badań wykazały, że najlepszymi regionami na umieszczenie wież wiertniczych jest Pomorze, Lubelszczyzna i Podlasie.

Pierwsze w Polsce szczelinowanie hydrauliczne zostało wykonane w sierpniu 2011 roku. Z powodu mało obiecującej ilości wydobywanego gazu i przepisów prawnych kilka firm zagranicznych odstąpiło od projektu. Najnowsze dane z listopada 2015 roku wykazują, że można oszacować polskie złoża gazu łupkowego na 346- 768 mld m3. Oznacza to, że dysponujemy całkiem sporymi zasobami gazu, którego nie musimy importować, ponieważ roczne zużycie w Polsce wynosi około 16 mld m3. Jednocześnie rocznie wydobywamy około 4 mld m3 gazu konwencjonalnego.

Skutki wydobywania gazu łupkowego

Wydobycie gazu łupkowego w Polsce skutkowałoby dodatkowymi miejscami pracy i korzyściami dla społeczności lokalnych. Mogłoby też być szansą na to, by zaoszczędzić na gazie, który w tej chwili w większości importujemy przecież Projekty oznaczałyby również zagraniczne inwestycje. Niektóre badania potwierdzają, że produkcja gazu łupkowego poprawia jakość powietrza. Inne badania dowodzą, że oprócz zalet wydobywanie gazu łupkowego niesie również zagrożenia.

Pierwszym z nich jest skażenie wód podziemnych i gruntowych. Z tego powodu w kilku miejscach w Stanach Zjednoczonych zakazano nawet stosowania metody szczelinowania hydraulicznego. Wydobywanie gazu łupkowego może przyczynić się również do występowania zaburzeń gastrycznych, chorób skóry, krwawień z nosa, chorób oczu i zaburzeń oddechowych. Na skutek tzw. procesu flarowania może także dojść do emisji siarkowodoru, dwutlenku siarki oraz związków powstałych na skutek spalania węglowodorów. Metoda szczelinowania hydraulicznego wymaga wzmożonego zużycia wody na płuczki i płyny wydobywcze.

Produkcja gazu łupkowego może doprowadzić do zwiększenia ilości miejsc pracy podczas wydobywania, jednak wprowadzenie działalności przemysłowej na tereny rolnicze i rekreacyjne może skutkować utratą pracy, utrudnieniom w codziennym funkcjonowaniu oraz utratą certyfikatów ekologicznej żywności.

Jeżeli tematyka gazu jest dla Ciebie interesująca, warto żebyś zapoznał się również z innymi artykułami zamieszczonymi na naszej stronie. Nasza porównywarka ofert pozwoli Ci natomiast znaleźć dostawcę gazu, który zapewnia usługi tanie i wysokiej jakości.

  • Aktualności