Prędkość (Mb/s): 30 - 300
Limit (GB): 1 - 0
Okres umowy: