Porównywarka i ranking kont emerytalnych

Konto emerytalne IKE vs. IKZE

Indywidualne konto emerytalne i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego są częścią tzw. III filara, czyli dobrowolnej części systemu emerytalnego. Pozwalają one nam dodatkowo oszczędzić na przyszłą emeryturę. W odróżnieniu od emerytury z ZUS, do zgromadzonych na IKE i IKZE środków mamy dostęp w każdym momencie. To od nas zależy, czy zamkniemy rachunek przed ukończeniem wieku emerytalnego, czy oszczędności będące na nim zapewnią nam spokojną starość.

konto emerytalne IKE

Różnice między IKE a IKZE

Mimo wspólnego celu, jakim jest oszczędzanie, IKE i IKZE różnią się w kilku kwestiach. Pierwszą z nich jest wysokość rocznego limitu wpłat. W IKE wynosi on maksymalnie trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. W 2015 roku wynosi on 11 877 PLN. Natomiast w IKZE limit nie może przekroczyć 1,2 krotności przeciętnego wynagrodzenia. Na rok 2015 jest to kwota 4 750,80 PLN.

Wypłata z IKE z zachowaniem korzyści podatkowych następuje, na wniosek oszczędzającego, w momencie ukończenia przez niego 60 lat lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 lat oraz po spełnieniu kilku warunków. W IKE wypłata jest możliwa po dokonaniu ponad połowy wartości wpłat, ale nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wpłaty. Natomiast w przypadku IKZE odbywa się to na wniosek oszczędzającego, lecz dopiero po osiągnięciu 65 lat, po co najmniej pięciu latach dokonywania wpłat.

Indywidualne konto emerytalne posiada elastyczny system dokonywania wpłat. Istnieje możliwość dopasowania częstotliwości i wysokości wpłat do swoich potrzeb. Można więc, wpłacić cały roczny limit za jednym razem, rozbić limit na raty, albo na nieregularne wpłaty. IKZE funkcjonuje w tej kwestii na tych samych zasadach.

Kolejną znaczącą różnicą w funkcjonowaniu obu form oszczędzania, jest opodatkowanie wypłaty środków. Wypłata w IKZE jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym wynoszącym 10%. W IKE wypłata zgromadzonych środków nie podlega opodatkowaniu.

Korzyści z posiadania kont emerytalnych IKE i IKZE

konto emerytalne IKZE

Posiadanie konta emerytalnego i zapewnianie stałych wpłat na przyszłą emeryturę dla niektórych osób może być kłopotliwe. Jednak IKE i IKZE mają sporo zalet. Jakich?Zarówno w IKE, jak i w IKZE obowiązuje zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, czyli 19 % tzw. podatku Belki. W IKE obowiązuje zwolnienie z podatku dochodowego dochodów z tytułu oszczędzania na nim. Muszą one być jednak uzyskane w związku z gromadzeniem i wypłatą środków, a także wypłatą transferową do pracowniczego programu emerytalnego, pod warunkiem gromadzenia oszczędności na jednym IKE. W IKZE natomiast wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania. Poza tym, występuje zwolnienie z podatku dochodowego wypłat transferowych zgromadzonych środków pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi IKZE, na IKZE osoby uprawnionej.

W IKE, jak i w IKZE możliwy jest wcześniejszy zwrot środków w całości. W IKE dodatkowo występuje zwrot częściowy. Oba rodzaje zwrotów w IKE wiążą się z koniecznością zapłacenia 19 % podatku od dochodów kapitałowych. W IKZE zwrot całości środków podlega wyższemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Stawki są określane według skali podatkowej.

Środki zgromadzone na IKE i IKZE po śmierci oszczędzającego są przekazywane osobie uprawnionej, wskazanej przez właściciela konta w umowie podpisanej z podmiotem je prowadzącym. Jeżeli w umowie nie wskazano takiej osoby to środki te są dziedziczone na zasadach ogólnych wynikających z prawa spadkowego. W obu przypadkach nie płacimy podatku od spadków i darowizn. Przy dziedziczeniu kapitału z IKE nie jest naliczany z tego tytułu podatek dochodowy. Natomiast w analogicznej sytuacji dotyczącej IKZE konieczna będzie zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego w stawce 10 %. Jeśli jest to dla Państwa dalej niejasne, to zachęcamy do skorzystania z porównywarki kont emerytalnych. 

Oszczędzaj na koncie emerytalnym!

Regularne oszczędzanie na przyszłą emeryturę na koncie emerytalnym może niektórym z nas sprawiać kłopot. Mając do dyspozycji wolny kapitał, często decydujemy się na założenie lokaty lub rachunku oszczędnościowego, które nie wymagają od nas regularnych wpłat przez kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Za skorzystaniem z oferty IKE i IKZE przemawia jednak brak opodatkowania tzw. podatkiem Belki, a za założeniem samego IKZE możliwość skorzystania z ulgi podatkowej do ukończenia 65 roku życia przez oszczędzającego.

Jeżeli zainteresowały Cię przedstawione powyżej zagadnienia, zachęcamy do częstszego zaglądania na naszą stronę oraz do używania naszej porównywarki finansowej.

  • Aktualności