Porównywarka i ranking kont emerytalnych

Czym jest konto emerytalne IKE?

Pod tajemniczą nazwa IKE, kryje się Indywidualne Konto Emerytalne. IKE służy do oszczędzania na emeryturę. Jest to niezwykle ważna kwestia, ponieważ każdy chce mieć zabezpieczone środki na jesień swego życia. IKE należy do tzw. III filara.

Na IKE przyszły emeryt może wpłacić rocznie jedynie trzykrotność prognozowanego średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Na 2015 rok jest to kwota 11 877 PLN. To co uda się wpłacić można spokojnie wypłacić po ukończeniu wieku emerytalnego. Gdyby jednak ktoś musiał lub chciał zrobić to wcześniej nałożony zostanie 19% podatek od zysków kapitałowych.

W tym systemie oszczędzania ważnym jest sprawdzenie prowizji pobieranej przez prowadzącego konto. Może się zdarzyć, że korzyść z ulgi podatkowej będzie mniejsza, aniżeli procent pobieranych prowizji.

najlepsze konto emerytalne IKE

Formy konta emerytalnego IKE

IKE to konto emerytalne, które daje swobodę wyboru sposobu oszczędzania na emeryturę. Ten program może być prowadzony przez bank, ubezpieczyciela, towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo biuro maklerskie. Wystarczy zasilać IKE wybraną kwotą, co można robić niesystematycznie, a gotówka jest inwestowana w lokaty, obligacje, akcje albo w fundusze inwestycyjne. Inną opcją konta emerytalnego jest IKZE – warto zapoznać się także z jego zaletami.

Konto w banku

Najprostszą formą IKE jest umowa z bankiem. Środki odkłada się na specjalnym koncie oszczędnościowym. Oprocentowanie jest zmienne, uzależnione od rynkowej stawki WIBOR3M i nie odbiega od warunków rynkowych. Co za tym idzie, osoba odkładająca na emeryturę nie będzie dodatkowo premiowana. Zdarza się jednak, że niektóre banki w ramach promocji, w początkowym okresie trwania umowy deklarują wypłacanie odsetek wg stałej stopy procentowej. Jednak nie warto się tym sugerować. Jedynie na co można zwrócić uwagę jest kapitalizacja odsetek. Odsetki mogą być naliczane z częstotliwością dzienną, miesięczną, kwartalną i roczną. Wszystko jednak zależy od banku.

Związanie swojej emerytury z bankiem jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy boją się ryzykownych rozwiązań, a także nie chcą tracić czasu i energii na śledzenie zmian na rynku. Minusem tego rozwiązania są nie za duże zyski. Korzystający z IKE powinni nastawić na to, że ich pieniądze zostaną ochronione przed utratą wartości na skutek inflacji.

Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe to kolejna forma IKE. Dotyczy to obligacji detalicznych oferowanych przez Ministerstwo Finansów z rynku pierwotnego. Chodzi tu o cztery typy obligacji: dwuletnie o stałym oprocentowaniu (DOS) oraz trzy- (TOZ), cztero- (COI) i dziesięcioletnie (EDO) o zmiennym oprocentowaniu. Oszczędzający może wybrać w co chce inwestować. Czy będzie to tylko jeden rodzaj obligacji, dwa, trzy albo wszystkie cztery. Może również określić proporcje, w jakich po dokonaniu wpłaty na rachunek mają być lokowane jego środki we wskazane rodzaje obligacji.
Podobnie, jak przy kontach oszczędnościowych ta forma IKE nie niesie ze sobą dużego ryzyka. Zachęcamy do skorzystania z naszego rankingu kont emerytalnych, aby być pewnym swego wyboru.

Fundusze inwestycyjne

Do wyboru są jeszcze fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Dają szansę na zysk, który w skali roku może być spory, lecz niczego nie gwarantują. Klient wybierając fundusze konstruuje sobie portfel, określając procentowy udział poszczególnych funduszy. Następnie, każdorazowo wpłacane przez niego pieniądze są dzielone w ustalony sposób. Co ciekawe, w trakcie trwania umowy można zmodyfikować alokację portfela.

TFI skłonne są zaoferować klientowi atrakcyjne warunki. Rezygnują wtedy z opłaty dystrybucyjnej przy zakupie jednostek. Jednak w ogólnym rozrachunku koszt zarządzania funduszem w ramach IKE, jest taki sam dla wszystkich klientów. Jest to opcja dla osób nie bojących się ryzykownych inwestycji.

Polisa na życie z funduszem kapitałowym

Polisa na życie z funduszem kapitałowym to kolejna forma IKE. Mają one co prawda sumę gwarantowaną, jednak w porównaniu do kosztów ich prowadzenia, nie jest ona tak atrakcyjna. Rachunek maklerski jest znacznie tańszym rozwiązaniem, ale niesie zmienne ryzyko. Poza tym, daje większą swobodę wyboru klientowi.

Kwestia wyboru miejsca inwestowania środków jest łatwiejsza dla inwestorów z doświadczeniem. Ponad to, IKE daje możliwość wyboru dobrowolnych funduszy emerytalnych. Jednak w porównaniu z funduszami inwestycyjnymi jest to opcja mało elastyczna i ciesząca się mniejszym zaufaniem.

Jeśli szukasz najlepszego dla siebie konta emerytalnego, możesz wybrać IKE lub IKZE, na których temat wiele przydatnych informacji znajdziesz na naszej stronie. Oprócz tego praktycznym dodatkiem jest również nasza porównywarka finansowa. Zapraszamy do korzystania!

  • Aktualności