Porównywarka i ranking kont emerytalnych

Konto emerytalne IKZE

Od 2011 roku polskie prawo dopuszcza do założenia, obok funkcjonującego dotychczas indywidualnego konta emerytalnego, dodatkowego indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (w skrócie IKZE). Korzyścią dla oszczędzających i dla uprawnionych do środków zgromadzonych na tego rodzaju rachunku jest stawka opodatkowania w przypadku śmierci oszczędzającego wynosząca 10 %. Decydując się na oszczędzanie z IKZE możemy co roku skorzystać z ulgi podatkowej, która w tym roku może wynieść do 1520 PLN. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego jest oprocentowane. Samo otwarcie konta jest bezpłatne, a z jego prowadzenia można zrezygnować w dowolnym momencie. Zamknięcie jednego IKZE nie jest przeszkodą w założeniu kolejnego konta. Należy jednak zastrzec, że w tym samym czasie jedna osoba może posiadać tylko jedno IKZE.

konto emerytalne IKZE

Wpłaty na konto emerytalne IKZE

Środki na IKZE może wpłacać jedynie osoba, która ukończyła 16 lat. Prawo nie przewiduje możliwości wspólnego oszczędzania na IKZE, dlatego na tym koncie gromadzić środki może wyłącznie jeden oszczędzający. Posiadanie IKE lub uczestnictwo w pracowniczym programie emerytalnym nie stanowi przeszkody w założeniu IKZE. Co ciekawe, wysokość wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego jest ograniczona do 1,2 – krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia. A w przypadku osób małoletnich, wysokość wpłacanych środków nie może być wyższa od kwoty ich dochodu z tytułu umowy o pracę. W 2015 roku limit ten wynosi 4 750,80 PLN. Wpłat można dokonywać regularnie lub nie. To my decydujemy, czy wpłacamy środki miesięcznie, kwartalnie czy jednorazowo w ciągu roku.

Gdzie założyć konto emerytalne IKZE?

IKZE w swojej ofercie mogą posiadać fundusze inwestycyjne, domy maklerskie oraz banki, które prowadzą działalność maklerską. Do grona tych podmiotów należą także zakłady ubezpieczeń na życie, banki i dobrowolne fundusze emerytalne.

Prawo dopuszcza do przeniesienia środków z IKZE do innej instytucji prowadzącej tego rodzaju konta, z którą oszczędzający zawarł stosowną umowę. Nie ma natomiast możliwości, aby wycofać jedynie część zgromadzonych środków. Ich zwrot dokonywany jest w całości i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Kiedy dostanę pieniądze zgromadzone na koncie emerytalnym IKZE?

konto emerytalne gwarancją zysku

Kapitał zaoszczędzony na IKZE jest wypłacany w dwóch przypadkach. Po pierwsze, na wniosek właściciela konta, który ukończył 65 rok życia i wpłacał środki na IKZE przez minimum 5 lat kalendarzowych. Minimalny okres oszczędzania niezbędny do wypłaty środków to 5 lat. Po drugie, na wniosek osoby uprawnionej, jeżeli oszczędzający zmarł. Osobę taką wskazuje oszczędzający podczas zawierania umowy o prowadzenie IKZE. Środki z tego konta nie są objęte podatkiem od spadków i darowizn, ponieważ zostały wyłączone od dziedziczenia.

Do osoby oszczędzającej na IKZE należy decyzja, czy zgromadzone środki zostaną mu wypłacone jednorazowo lub w formie ratalnej. Raty są wypłacane przez minimum 10 lat lub przez czas równy okresowi dokonywania wpłat. Wypłata środków z IKZE podlega opodatkowaniu stawką 10 %, a nie według skali podatku dochodowego. To wszystko brzmi skomplikowanie, dlatego zachęcamy do porównania kont emerytalnych. 

Statystyki dotyczące IKZE

Instytucje finansowe w 2014 roku prowadziły 528 142 indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, a wartość zgromadzonych na nich środków to 295 350 tys. PLN. Podmiotami prowadzącymi IKZE są m.in. zakłady ubezpieczeń AXA Życie TU S.A., PZU Życie S.A., Generali Życie TU S.A., a także fundusze inwestycyjne TFI Allianz Polska S.A., MetLife TFI S.A. Do tego grona należą Domy Maklerskie BDM S.A., BOŚ S.A., banki, np. ING Bank Śląski S.A. oraz dobrowolne fundusze emerytalne, takie jak Nordea PTE S.A. PTE PZU S.A. IKZE najczęściej zakładają osoby w przedziale wiekowym od 30 do 60 lat, a średnia wysokość wpłat wynosiła w 2014 roku 2,3 tys. PLN.

Jeżeli interesuje Cię tematyka kont emerytalnych i chcesz się dowiedzieć o nich więcej, zapraszamy Cię do częstszego zaglądania na naszą stronę. Poza tym zachęcamy również do korzystania z naszej porównywarki finansowej. Dzięki PADO24 poznacie różnice między IKE a IKZE.

  • Aktualności