Porównywarka i ranking kont osobistych

Przelewy bankowe

Przelewy bankowe są dużym udogodnieniem. Dzięki nim możemy przekazywać pieniądze szybko i bezpiecznie, bez konieczności spotykania się z drugą osobą. Wystarczy jedynie wskazać rachunek bankowy odbiorcy i określić kwotę przelewu, a w krótkim czasie pieniądze znajdą się na jego koncie. Przelewy można wykonywać z rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych – popularnych ROR-ów, a także z rachunków oszczędnościowych. Widoczne są jednak różnice w przypadku tych ostatnich rachunków, wykonywane z nich przelewy mogą kosztować znacznie więcej. Poznaj najważniejsze informacje dotyczące przelewów.

Czym jest przelew?

Przelew bankowy, zwany także przelewem na rachunek, jest jedną z najbardziej popularnych form płatności bezgotówkowych. Wyróżniamy dwa sposoby dokonywania takich operacji finansowych:
• tak zwany tradycyjny przelew, którego dokonuje się w oddziale banku, gdzie dyspozycja jest wystawiana w formie papierowego formularza;
• przelew internetowy – zlecamy go przy użyciu bankowych systemów elektronicznych. Jest to o wiele wygodniejsza forma przekazywania należności, ponieważ trwa tylko chwilę i nie wymaga wychodzenia z domu.

Polecenie przelewu

Polecenie przelewu, zwane potocznie po prostu przelewem, jest formą pieniężnego rozliczenia bezgotówkowego. Polega ono na tym, że bank otrzymuje od właściciela (zleceniodawcy) rachunku bankowego dyspozycję wykonania przelewu o określonej kwocie na rachunek bankowy odbiorcy (zleceniobiorca). Jedynym warunkiem do wykonania tej operacji jest posiadanie przez zleceniodawcę wystarczającej kwoty pieniężnej do pokrycia zlecenia. Niektóre konta osobiste mają opcję debetu. Warto sprawdzić, czy może on zostać udzielony. Wtedy w przypadku braku środków własnych polecenie przelewu zostanie wykonane ze środków z debetu. Polecenie przelewu musi zawierać podstawowe dane, takie jak nazwa odbiorcy przelewu, numer rachunku odbiorcy, kwota i tytuł przelewu. W przypadku, gdy przelew nie jest wewnątrzbankowy, warto pamiętać, że każda instytucja finansowa posiada różne pory przekazywania i odbierania płatności, co oznacza, że jeśli wykonaliśmy przelew z jednego banku do drugiego wieczorem, pieniądze te dotrą do odbiorcy najszybciej następnego dnia.

przelewy z konta osobistego

Zlecenia stałe i polecenie zapłaty

Jednym z rodzajów przelewu jest zlecenie stałe. Polega ono na złożeniu do banku polecenia przelewania na wskazane konto określonej sumy regularnie, zazwyczaj co miesiąc. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o opłacanie stałych rachunków, np. za gaz, rat kredytu czy też abonamentu za telefon – zwłaszcza dla osób zapracowanych, które mogą nie pamiętać o regularnym robieniu przelewów. Zlecenie stałe wykonywane jest cyklicznie, aż do momentu odwołania go przez właściciela konta.Kolejną formą przelewu jest polecenie zapłaty. W przeciwieństwie do zlecenia stałego w tym przypadku stroną inicjującą jest odbiorca. Tutaj również mamy do czynienia z formą cyklicznych płatności. Aby operacja była możliwa, płatnik musi wyrazić zgodę na obciążanie jego rachunku w takiej formie, a ponadto dysponować wystarczająco wysoką kwotą.

Rodzaje przelewów

Przelewy bankowe wykonujemy wiele razy w trakcie trwania każdego miesiąca. Do najpopularniejszych z nich należą:

Elixir
Elixir (Elektroniczna Izba Rozliczeniowa) jest udoskonaleniem systemu SYBIR (System Bankowych Izb Rozliczeniowych), który był w użyciu do 2004 roku i polegał na przekazywaniu między bankami papierowych dokumentów z poleceniami przelewu. System Elixir w pełni opiera się na teletransmisji danych, która stosowana jest do tego samego celu. Umożliwia on realizację przelewów, poleceń zapłaty oraz czeków, a także samym przenoszenie środków pomiędzy rachunkami w różnych bankach w ciągu kilku godzin. Bazuje na sesjach przychodzących i wychodzących. Należy pamiętać, że owe sesje są realizowane w różnych godzinach, w zależności od banku.

SEPA

Nazwa pochodzi od angielskiego skrótu Single Euro Payments Area – Jednolity Obszar Płatniczy w Euro. W jego ramach obywatele oraz przedsiębiorcy mogą na terenie Europy wykonywać i otrzymywać płatności w euro. Zarówno za granicą, jak i w obrębie państwa dzieje się to według takich samych zasad, regulacji prawnych i zobowiązań. Dotyczy to wszystkich krajów Unii Europejskiej, a także Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii. Jeżeli przelew SEPA jest wykonywany na rachunek prowadzony w euro, nie dokonuje się tu przewalutowania, a jedynie zaksięgowuje operację finansową. Jeśli jednak na rachunek prowadzony w PLN, bank musi dokonać przewalutowania według kursu kupna walut w nim obowiązującego. Jeżeli natomiast chodzi o rachunki prowadzone w walutach innych niż PLN i EUR, bank dokonuje dwóch przewalutowań. Pierwsze – według kursów kupna – na PLN, drugie na EUR – według kursu sprzedaży obowiązującego w danym banku.

przelewy internetowe na konto osobiste

Swift
Jest to Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej, z angielskiego Society for Worlwide Interbank Financial Telecommunication. Skrót ten odnosi się do systemu, dzięki któremu banki wymieniają informacje między sobą. W Polsce kod SWIFT zamiennie nazywany jest również kodem BIC (ang. Bank Identifier Code). Kod BIC identyfikuje instytucje finansowe w trakcie realizacji przelewów międzynarodowych, wskazując jednoznacznie na dany bank. Informacje dotyczące kodów SWIFT/BIC konkretnych banków dostępne są na ich stronach internetowych.

Przelewy ekspresowe

Przelewy ekspresowe działają sprawnie i szybko. Dzięki nim możemy dokonywać błyskawicznie rozliczeń międzybankowych, obowiązują one nawet w weekendy. Czas realizacji przelewu trwa przeważnie do 15 min. W Polsce przelewy ekspresowe są możliwe na dwa sposoby: w systemach BlueCash oraz Express Elixir. Nie każde konto osobiste umożliwia ich realizację.

System BlueCash – elektroniczna platforma do realizacji przelewów międzybankowych z pominięciem sesji rozliczeniowych. Jak to działa? Firma BlueMedia, która stworzyła tę usługę, posiada swoje rachunki w różnych instytucjach finansowych. Tym samym zamiast wykonywać jeden przelew międzybankowy robimy dwa wewnątrzbankowe. Za pomocą tego systemu przelewy ekspresowe możemy wysyłać do każdego banku.

Express Elixir – bardzo szybki i bardzo bezpieczny rodzaj przelewu. Nad jego poprawnością czuwa Krajowa Izba Rozliczeniowa. W przeciwieństwie do systemu BlueCash pieniądze są tu przekazywane między różnymi bankami z pominięciem firmy pośredniczącej. Nie ma tu też sesji przychodzących i wychodzących, środki dostarczane są sposób natychmiastowy. Niestety przelewy ekspresowe tego typu nie są dostępne we wszystkich bankach. W Polsce jedynie 11 spośród nich oferuje tę usługę. Warunki korzystania z niej różnią się w zależności od konkretnej instytucji finansowej.

Jeśli interesują Cię przedstawione tu zagadnienia, zachęcamy do zapoznania się z innymi dostępnymi na naszej stronie artykułami. W wyborze konkretnego konkretnego konta – również pod względem szybkości i kosztów wykonywania przelewów – pomoże Ci nasza porównywarka finansowa. Zapraszamy!

  • Aktualności