Porównywarka i ranking kredytów gotówkowych

Czym jest Krajowy Rejestr Długów i kiedy się do niego trafia?

Wiele firm, jak i osób fizycznych miało kiedyś problem z nierzetelnymi kontrahentami, którzy nie zapłacili za usługę lub sprzedaną im rzecz. O odzyskanie swoich pieniędzy musieli często latami walczyć w sądach, zastanawiając się, jak mogli zaufać takiej osobie czy przedsiębiorstwu. Właśnie przez takie przypadki stworzono Krajowy Rejestr Długów, który jest bazą informacji o niesolidnych dłużnikach. Sprawdzając swojego kontrahenta w KRD, dowiadujemy się, czy miał w przeszłości problemy z uregulowaniem zaciągniętych zobowiązań – czy wziął na przykład kiedyś kredyt gotówkowy oraz czy terminowo go spłacił. Na tej podstawie możemy określić, czy warto mu zaufać. Jest to więc bardzo przydatne źródło informacji. Jak z niego korzystać i jakie błędy trzeba popełnić, aby do niego trafić? Czy warto poręczać kredyt, jeśli ktoś nas o to prosi?kredyty gotówkowe

Krajowy Rejestr Długów – zasady

Zacznijmy od tego, że informacje do rejestru może zgłosić nie tylko przedsiębiorca. Istnieje możliwość dodawania zgłoszeń od zwyczajnych konsumentów, gmin i wtórnych wierzycieli, którzy trafili na nierzetelną firmę. Jest to rozszerzenie istniejące od 2010 roku, dlatego jeśli chcemy mieć w zanadrzu straszak na nieuczciwych podwykonawców w postaci KRD, nie należy już wszystkich umów zawierać przez własną działalność gospodarczą. Konsumenci mogą także sprawdzić, czy dane przedsiębiorstwo nie ma niespłaconych zobowiązań wobec innych firm. Prowadząc własną firmę, możemy także dowiedzieć się, czy ktoś z naszych partnerów biznesowych nas nie zgłosił do KRD lub kto sprawdzał o niej informacje.

Wpisanie do KRD

Wracając jednak do sytuacji bardziej nieprzyjemnych, w których np. nasz podwykonawca okazał się być osobą nieuczciwą, należy wiedzieć, jakie są wymagania co do wpisania informacji o czyimś zadłużeniu do rejestru. Pierwszym z obowiązków jest podpisanie umowy z Krajowym Rejestrem Długów. Następne obostrzenia dotyczą kwoty zadłużenia, czyli co najmniej 500 zł w przypadku przedsiębiorców i 200 zł przy długach konsumentów. Musi także upłynąć przynajmniej 60 dni od wyznaczonego terminu zapłaty oraz miesiąc od wysłania listem poleconym na adres osoby zadłużonej wezwania do zapłaty wraz z informacją o zamiarze zgłoszenia zadłużenia do KRD.

Obowiązki przy korzystaniu z KRD

Dodanie do bazy jest więc stosunkowo proste, ale na przedsiębiorcy lub innym podmiocie zgłaszającym do rejestru spoczywa również obowiązek aktualizacji lub kasowania informacji o zadłużeniu.W przypadkach, gdy zobowiązanie zostanie w całości lub w części spłacone, wierzytelność zostanie przeniesiona na osobę trzecią, osoba zgłaszająca dłużnika dowie się o odnalezieniu przez niego utraconego dokumentu lub stwierdzony zostanie fakt nieistnienia zobowiązania, musi w ciągu maksymalnie 14 dni usunąć bądź zaktualizować dane. Jeśli tego nie zrobimy, popełnimy przestępstwo ścigane z urzędu i narazimy się na spore problemy. Jeśli zdecydujemy się dopisać kogoś do Krajowego Rejestru Długów, musimy mieć do tego niezaprzeczalne podstawy i cały czas kontrolować sytuację, ponieważ może okazać się to broń obosieczna.

tani kredyt gotówkowy

Chyba nikt z nas nie chciałby trafić do Krajowego Rejestru Długów. Czasem zdarza się, że wpis jest efektem splotu nieszczęśliwych wypadków, o wiele częściej jednak – skutkiem braku rozsądku lub naiwności. W jaki sposób więc warto się pilnować? Należy bardzo poważnie traktować wszelkie swoje zobowiązania i zawsze dbać o ich terminową spłatę. Poza tym decyzji o kredycie ani pożyczce w żadnym wypadku nie powinniśmy podejmować impulsywnie – zawsze warto dobrze ją przemyśleć i zastanowić się, czy taki krok na pewno będzie niezbędny. Należy prześledzić najważniejsze parametry kredytu gotówkowego, by nie zostać niczym zaskoczonym. Ważne jest również to, by dobrać ofertę jak najlepiej dostosowaną do swoich potrzeb i możliwości – a taką na pewno pomoże Ci znaleźć nasza porównywarka finansowa z pado24.pl.

  • Aktualności