Wkład własny przy kredycie hipotecznym

kredyty hipoteczne muszą mieć wkład własny

Wkład własny jest jednym z podstawowych wymogów decydujących o przyznaniu kredytu hipotecznego przez bank. Są to własne środki kredytobiorcy, które razem z kredytem hipotecznym zostaną przeznaczone na budowę domu lub zakup mieszkania. Posiadanie wkładu własnego jest dla banku potwierdzeniem, że podchodzimy poważnie do tematu i jesteśmy wypłacalni, ponieważ inwestujemy w daną nieruchomość własne pieniądze. Jest to również sygnał, że potrafimy oszczędzać, co można niejako porównać do spłacania rat. Taka umiejętność jest bardzo ważna, ponieważ zaciągając kredyt hipoteczny musimy się liczyć z tym, że będziemy go spłacać przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Do niedawna każdy bank indywidualnie ustalał poziomy wkładu własnego, które uznawał za bezpieczne. Zmieniło się to jednak po kryzysie ekonomicznym, który wpędził wielu kredytobiorców w spiralę zadłużenia. Jakie zatem musimy spełnić wymogi odnoszące się do wkładu własnego, aby bank przyznał nam kredyt hipoteczny?

Ile potrzeba kapitału własnego, by zaciągnąć kredyt hipoteczny?

Jeszcze do niedawna wkład własny w niektórych bankach nie był konieczny. Zmiany nastąpiły od 1 stycznia 2014 roku, kiedy to Komisja Nadzoru Finansowego ustaliła minimalne progi wkładu własnego kredytobiorców poprzez wydanie „Rekomendacji S”. Minimalna kwota wymaganego wkładu własnego podawana jest w procentach. W 2014 roku wynosiła ona 5% kosztów kupna lub budowy domu. Docelowym poziomem ma być aż 20% wkładu własnego. Ten procent może być jednak zmniejszony do 10, jeśli zgodzimy się na wykupienie dodatkowego ubezpieczenia brakującego wkładu własnego. Ostateczny pułap zostanie wprowadzony w 2017 roku. Kolejną zmianą jest wydłużenie o 5 lat w stosunku do poprzednich zapisów okresu spłaty kredytu hipotecznego. Ocena zdolności kredytowej jest podejmowana na podstawie wszystkich kosztów utrzymania, zaciągniętych kredytów i linii kredytowych oraz zobowiązań innych niż kredytowe. Okres spłaty kredytu hipotecznego może wynosić maksymalnie 35 lat. Dodatkowo banki według obowiązującej je rekomendacji mogą udzielać kredytów hipotecznych jedynie w walucie, w której kredytobiorcy otrzymują swoje dochody. Jeśli kredytobiorca uzyskuje trwałe dochody w obcej walucie, to dopiero w takim przypadku może on otrzymać w niej kredyt. Dokładne wymagania poszczególnych banków, po których spełnieniu będziesz mógł otrzymać kredyt, poznasz, zapoznając się z rankingiem kredytów hipotecznych.

W jaki sposób zgromadzić wkład własny?

Wkład własny jest zasobem, którego zdobycie może przysporzyć nam sporo trudności. Nie jest prostą rzeczą odłożenie tak dużej ilości pieniędzy, która jeszcze z roku na rok będzie się zwiększała ze względu na rosnące progi. Próbując oszczędzać pewną część środków z własnej pensji, moglibyśmy czekać na zakup swojego mieszkania przez wiele lat. Długoletnie oszczędzanie nie jest zatem dla nas żadnym rozwiązaniem. Z tego właśnie powodu decydujemy się na kredyty hipoteczne. Pomimo oczywistych kosztów, które będziemy musieli dodatkowo ponieść, decydując się na pożyczenie pieniędzy, kredyt jest wspaniałym narzędziem, aby przeprowadzić się do własnego „m2” w niedługiej perspektywie czasowej. Wkładem własnym nie muszą być jedynie pieniądze odłożone na koncie. Może to być między innymi prawo własności do gruntu, na którym mamy zamiar zbudować nasz dom, które ma określoną wartość rynkową lub udokumentowane wydatki poniesione na np. opracowanie projektu domu, wykonanie przyłączy, przygotowanie terenu pod budowę oraz inne prace lub zakup materiałów budowlanych. Do wkładu własnego zaliczyć możemy również koszty kupna budynków w stanie surowym lub przeznaczonego do remontu, dofinansowanie rządowe w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” lub wpłaty dokonane na poczet kosztu nabycia nieruchomości.

najlepszy kredyt hipoteczny

Jak widać, brak gotówki nie przekreśla możliwości zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Wkład własny możemy przedstawić nie tylko jako środki pieniężne, ale także konkretne prawa, prace lub materiały. Nie musimy zatem odkładać każdej złotówki z naszej wypłaty by cieszyć się możliwością zakupu mieszkania czy wybudowania własnego domu. Wkład własny może nam za to pomóc, ponieważ obniża on oprocentowanie kredytu i sprawa, że jego raty są mniejsze. Warto zatem starać się, by nasz wkład własny do kredytu hipotecznego był jak największy. Jeżeli chcesz porównać wymagania różnych banków pod tym względem, skorzystaj z zamieszczonej na PADO24 porównywarki finansowej.

  • Aktualności