Porównywarka i ranking lokat

Kapitalizacja odsetek

Pod tą fachową nazwą nie kryje się nic innego niż dopisywanie należnych odsetek do początkowego kapitału, czyli wpłaconej na lokatę kwoty. Innymi słowy kapitalizacja to powiększenie zgromadzonej na lokacie sumy o odsetki, które zostały wygenerowane przez dany kapitał. Proces ten bezpośrednio wpływa na nasze zyski. Jednak pamiętajmy, że po każdym okresie odsetkowym pobierany jest od nich podatek wysokości 19% (jest to tzw. podatek Belki).

Czas, po którym narosłe odsetki zostają dopisane do kapitału, nazywa się okresem konwersji czy też kapitalizacji. Pod względem trwania tego okresu oraz sposobu rozliczenia odsetek rozróżnia się następujące rodzaje kapitalizacji: złożona (procent naliczany jest od kapitału początkowego zwiększonego o odsetki), prosta (w tym przypadku odsetki od początkowego kapitału nie podlegają jakiemukolwiek oprocentowaniu), z góry (odsetki dopisywane są do kapitału na samym początku okresu lokacyjnego) oraz z dołu (w tym przypadku odsetki dopisywane są na końcu okresu lokacyjnego).

lokaty na PADO24

Częstotliwość kapitalizacji odsetek

Należy wiedzieć, że na wysokość ostatecznego zysku realny wpływ ma częstotliwość kapitalizacji odsetek. Im częściej więc do zgromadzonego kapitału dopisywane są odsetki, tym wyższy zysk generować będzie dany produkt. Dzieje się tak dlatego, że po kapitalizacji procentuje większa suma, czyli ulokowane środki plus naliczone dotychczas odsetki. Pod tym względem oferty banków bardzo się od siebie różnią. Funkcjonowanie kapitalizacji odsetek opiera się na zasadzie procentu składanego. Oprócz korzystnego oprocentowania lokaty, warto więc zwrócić uwagę także na ten aspekt wyboru najlepszego rozwiązania.

Czym jest procent składany i jak działa?

lokaty na wysoki procent

Procentem składanym jest nazywane zjawisko oprocentowania wkładu pieniężnego, które polega na tym, że odsetki są kapitalizowane i z upływem czasu zaczynają „pracować” wraz z początkowo zgromadzonym kapitałem. Zasada procentu składanego jest korzystna przy częstym naliczaniu odsetek. Te z pierwszego okresu kapitalizacji dopisywane są do salda lokaty, więc w kolejnym na zysk będzie „pracować” już większa kwota.

Przykładowo – załóżmy, że przy rocznej kapitalizacji i braku „podatku Belki” inwestujemy 1000 zł na 5%. Na koniec roku otrzymamy 50 zł zysku (1000 * 5% = 50), czyli łączna kwota wyniesie 1050 zł. W ten sposób później „pracuje” już nie 1000 zł, jak było dotychczas, ale aż 1050 zł, dlatego po kolejnym roku zyskamy kwotę o wartości 1102,50 zł, a jeszcze po kolejnym – 1157,62 zł. I tak dalej.

Jak widzimy, w każdym kolejnym okresie do rachunku dopisywanych jest coraz więcej odsetek, które zaczynają pracować na jeszcze wyższy zysk. Na początku jest to on prawie niezauważalny, jednak z czasem, działając na zasadzie kuli śniegowej, procent składany rośnie, a efekty są coraz bardziej widoczne.

Uważaj – procent składany nie zawsze działa na korzyść

Posiadacze lokat powinni być zadowoleni z procentu składanego. Aby wybrać najlepszą lokatę warto spojrzeć na nasz ranking lokat na PADO24. Procent składany nie jest jednak opłacalny dla posiadaczy kredytów, zwłaszcza hipotecznych. Już od pierwszego dnia odsetki naliczane są od całej kwoty. Jest to zupełnie odwrotna sytuacja niż w przypadku oszczędzania, gdy mechanizm procentu składanego powoli się rozkręca. Natomiast tutaj – stopniowo zatrzymuje. Pożyczkobiorca, spłacając kredyt hipoteczny, oddaje bankowi prawie dwa razy więcej, niż na początku pożyczył, nawet jeśli oprocentowanie jest stosunkowo niskie (jak wiadomo, kredyty hipoteczne są jednymi z tańszych na rynku bankowym). Ten efekt szczególnie wyraźny jest w przypadku kredytów z ratami równymi, gdy na początku główny składnik raty stanowi kwota na obsługę odsetek, natomiast ta na spłatę kapitału jest znacznie mniejsza. Wybierając kredyt, zwróć więc koniecznie uwagę na ten czynnik – w dokonaniu właściwego wyboru pomogą Ci informacje zawarte na naszej stronie internetowej www.pado24.pl oraz nasza porównywarka finansowa.

  • Aktualności