Porównywarka i ranking lokat

Czym jest oprocentowanie lokat?

Lokata bankowa to jeden z najpopularniejszych i najbezpieczniejszych sposobów na zdeponowanie pieniędzy. Decydując się na nią, klient zawiera umowę z bankiem, po czym oddaje swoje oszczędności do jego dyspozycji na czas określony w umowie. W zamian za możliwość korzystania z oszczędności klienta, bank zobowiązuje się do wypłacenia mu pewnego określonego procentu od ich wysokości – takie zjawisko nosi nazwę oprocentowania lokat. Po zakończeniu zawartej umowy bank jest zobowiązany do zwrócenia klientowi zdeponowanych pieniędzy wraz z wygenerowanymi odsetkami, które są zyskiem z lokaty. Powierzając bankowi pewną kwotę, klient zobowiązuje się do niewycofywania się z tego przed czasem, zwykle pod rygorem utraty odsetek.

oprocentowanie na lokatach

Zysk z lokat

Na zysk z lokat wpływa nie tylko oprocentowanie, lecz także częstotliwość kapitalizacji odsetek. Im jest ona częstsza, tym lepiej, gdyż naliczane odsetki powodują wzrost kapitału, a co za tym idzie zwiększenie kwoty pracującej na kolejne odsetki. Pod względem długości okresu kapitalizacji odsetek oferty banków znacząco się różnią, dlatego zakładając lokatę, warto zwrócić uwagę na ten parametr.

Oprocentowanie lokat

Oprocentowanie lokat jest jednym z kryteriów uwzględnianych w rankingu lokat na PADO24. Przede wszystkim – rozróżniamy oprocentowanie nominalne, efektywne oraz rzeczywiste lokaty. Bardzo często klienci nie widzą różnicy pomiędzy tymi pojęciami.

Mówiąc o oprocentowaniu nominalnym, należy pamiętać o trzech rzeczach. Po pierwsze, oprocentowanie to zazwyczaj jest podawane przez bank w skali roku, po drugie, nie uwzględnia ono kapitalizacji odsetek, po trzecie nie jest brany pod uwagę podatek od generowanych zysków kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki.
Oprocentowanie efektywne uwzględnia kapitalizację odsetek, która naliczana jest dziennie.
Oprocentowanie realne, czyli rzeczywiste, obejmuje zarówno podatek Belki, jak inflację oraz kapitalizację odsetek.

O wysokości oprocentowania lokaty decyduje zarówno wartość deponowanej kwoty, jak i okres, na który klient zakłada lokatę. Lepsze warunki oferowane są w ramach lokat o dłuższych terminach zapadalności oraz założone na wysokie kwoty.

Okres trwania lokaty

Banki indywidualnie określają warunki, na jakich przyjmują depozyty od swoich klientów. W większości banków lokatę terminową można założyć na 1, 3, 6, 12, 24 oraz 36 miesięcy. Niektóre jednak oferują również inne możliwości, np. lokaty na dwa dni, tydzień czy kilka miesięcy.
Wbrew pozorom oprocentowanie lokat to niełatwa kwestia. Często klienci mają problemy z jej poprawnym zrozumieniem. Związane jest ono między innymi z wysokością stóp procentowych banku centralnego NBP, o czym decyduje RPP, czyli Rada Polityki Pieniężnej.

Rodzaje oprocentowania lokat

zysk z lokat bankowych

Rodzajów lokat bankowychjest bardzo wiele, a podzielić je można przede wszystkim ze względu na ich oprocentowanie. Rozróżniamy lokaty o stałym i zmiennym oprocentowaniu. Lokaty o stałym oprocentowaniu można polecić każdemu klientowi, gdyż ich zrozumienie nie wymaga zaawansowanej wiedzy o rynku finansowym.

Oprocentowanie stałe oferowane jest głównie dla depozytów krótkoterminowych. Jak wynika z nazwy, pozostaje ono niezmienne w okresie trwania umowy z bankiem. Oznacza to, że klient jeszcze przed skorzystaniem z oferty depozytowej może dokładnie wyliczyć, jakiej wysokości odsetki uzyska w przyszłości. W taki oto sposób oprocentowanie stałe jest jednym z niewielu instrumentów finansowych pozwalających uzyskać klientom zysk pewny, przewidziany z góry i pozbawiony jakiegokolwiek ryzyka. Jeżeli dana lokata ze stałym oprocentowaniem jest odnawialna, to oznacza, że w umowie przewidziano automatyczne przedłużenie depozytu na kolejny okres. Należy pamiętać, że w dniu odnowienia lokaty instytucja finansowa może ustalić wysokość oprocentowania obowiązującą w kolejnym okresie na inną.

Natomiast depozyty ze zmiennym oprocentowaniem nie są produktem dla wszystkich, gdyż wymagają pewnej wiedzy i orientacji w świecie finansów. Oprocentowanie zmienne, oznacza, jak sama nazwa wskazuje, że w trakcie trwania umowy instytucja finansowa może je zmienić. Wybór lokat ze zmiennym oprocentowaniem może być dość korzystny, gdy przewiduje się, że w bliskiej przyszłości stopy procentowe NBP zostaną podwyższone.

Rodzaj oprocentowania jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o wybór konkretnej lokaty. Oprócz tego jednak warto zwrócić uwagę na wiele innych czynników, a przede wszystkim zapoznać się z jak największą liczbą ofert. Wbrew pozorom jednak nie musisz tracić na to masy czasu – wystarczy, że skorzystasz z dostępnej na pado24.pl porównywarki finansowej.

  • Aktualności