Najciekawsze miasta w Polsce

Lubań

Lubań to miasto położone w południowo- zachodniej części Polski w dolinie rzeki Kwisy, na pograniczu Górnych Łużyc i Dolnego Śląska. Leży na międzynarodowym szlaku pątniczym- Dolnośląskiej Drodze św. Jakuba. Miasto zostało założone w 1220 roku na Prawie Magdeburskim. W czasie trwania II wojny światowej zniszczeniu uległo 80 procent centrum. Lubań jest jednym z najstarszych miast Dolnego Śląska. Jego centrum zachowało średniowieczny owalny kształt z czworobocznym rynkiem i fragmentami gotyckich wałów ziemnych. Najbardziej charakterystycznym zabytkiem jest ośmioboczna Wieża Kramarska. To pozostałość dawnego ratusza w XIII wieku. Nowy Ratusz powstawał w latach 1539- 1543 i należy do niego południowa pierzeja rynku. Wewnątrz wieży zegarowej, która posiada renesansowe portale, działa Muzeum Regionalne. Ciekawym zabytkiem jest także słup milowy znajdujący się na rynku. W konkursie na najciekawsze miasta Lubań z pewnością zająłby wysoką pozycję, więc warto go zobaczyć.

Atrakcje Lubania

Ciekawym zabytkiem miasta jest ratusz, który został wzniesiony w latach 1539- 1543. Budowa ratusza była nadzorowana przez Hansa Lindenera. Jest uważany za perłę architektury renesansowej. Na przestrzeni wieków budynek padał kilkakrotnie ofiarą pożarów, jednak na początku XIX wieku przeprowadzono wewnątrz niego szereg prac modernizacyjnych i renowacyjnych. Na nowo zagospodarowano także wewnętrzną przestrzeń budynku. Nie oszczędziły budowli działania wojenne w czasie II wojny światowej. Obecnie w budynku miejskiego ratusza znajduje się Muzeum Regionalne. Powstało ono w 1975 roku. Można w nim obejrzeć wiele eksponatów związanych z historią miasta i okolic, jednak wśród zbiorów dominują przykłady rzemiosła artystycznego, grafiki, fotografie oraz zbiory etnograficzne. Muzeum posiada 2 stałe ekspozycje. Co ciekawe, bilet wstępu kosztuje jedynie 2 zł, natomiast ulgowy- 1 zł.

Do XIX wieku rolę spichlerza spełniał Dom Solny, zwany Domem Zbożowym lub spichlerzem. Został wzniesiony obok murów obronnych na mocy postanowienia Rady Miejskiej w latach 1537- 1539. Jest wykonany z kamienia bazaltowego, a pierwotnie miał służyć do magazynowania zboża i soli. Po Później przeznaczono go na więzienie miejskie, a obecnie pozostaje niezagospodarowany.

Warto zwiedzić także Basztę Bracką, która najprawdopodobniej została zbudowana wraz z całym systemem obronnym w 1318 roku. Znajduje się tuż przy bramie Brackiej, a spełniała funkcję obronną w stosunku do bramy, jak i pobliskiego klasztoru franciszkanów. Pierwsza wzmianka w kronice o Baszcie pojawiła się w 1510 roku z okazji pokrycia jej dachem miedzianym. Baszta, podobnie jak Dom Solny, zbudowana jest z kamienia bazaltowego w partii dolnej. Część górna zbudowana jest natomiast z cegły.

Pozostałością po pierwszym Ratuszu, który spłonął w 1487 roku. Cztery lata później został całkowicie rozebrany ze względu na duży stopień zniszczenia przez kilkakrotne pożary. Pozostała po ratuszu wieża została obudowana budynkami mieszkalnymi tworząc blok śródrynkowy, który po pożarze został rozebrany. Wieża Kramarska otrzymała swoją nazwę od bud i kramów, skupiających się niegdyś w Lubaniu. Rzemieślnicy lubańscy rozkładali tam swoje towarzy na cotygodniowym targu.

Kolejnym zabytkiem jest Wieża Trynitarska. Jest nią dzwonnica dawnego kościoła parafialnego św. Trójcy. Pierwsze informacje w dokumentach na temat kościoła pojawiają się już w 1320 roku. Kościół był budowlą kamienną o układzie trzynawowym, jednak nie udało się go odbudować po wielkim pożarze w 1760 roku. Po świątyni pozostała tylko wieża dzwonnicza, założona na rzucie kwadratu.

Na Rynku w Lubaniu znajduje się również przykład słupa dystansowego. Kolumna jest obecnie atrakcją turystyczną miasta, jednak w czasach panowania dynastii Wettynów w Polsce utrzymanie sprawnej komunikacji między Warszawą a Dreznem było pilną potrzebą. Dyliżans potrzebował prawie 6 dni na pokonanie 600 km dzielących oba miasta. Z tego powodu August II Mocny powołał pocztę polsko- saską i od 1722 roku zaczęto stawiać kamienne słupy milowe na pocztowym trakcie. Jedna mila pocztowa była wówczas dystansem do pokonania w ciągu dwóch godzin marszu- niewiele ponad 9 km. Słup znajdujący się na Rynku był ostatnim słupem poczty polsko- saskiej przed granicą Saksonii i Śląska.

Będąc w Lubaniu warto odwiedzić Park na Kamiennej Górze. Został założony w II połowie XIX wieku w stylu krajobrazowym. Jego cennym walorem jest urozmaicony teren, grupy wysokiej zieleni, aleje i zachowane relikty wulkanizmu. W okolicy Parku znajduje się budynek Szkoły Muzycznej oraz amfiteatr. Co ciekawe, na Kamiennej Górze utworzono dwie ścieżki dydaktyczne pieszo- rowerowe: Szlakiem Wygasłych Wulkanów i Szlakiem Pomników Przyrody Ożywionej. Chcąc zapewnić sobie ciekawą wyprawę, można także pokusić się o wyjazd do Kłodzka lub Łagowa, które jest niezwykle urokliwe.

Dojazd i nocleg w Lubaniu

Podróż do Lubania nie należy do najkrótszych. Do wyboru jest kilka tras: S8 i A4, A2 oraz A2 i droga krajowa 36. Każda z nich liczy ponad 500 km, a na podróż trzeba przeznaczyć przynajmniej 5 godzin. Po tak wyczerpującej podróży warto odpocząć w zarezerwowanym pensjonacie lub hotelu. Aby znaleźć odpowiednią ofertę warto odwiedzić PADO24.PL i skorzystać z internetowej porównywarki ofert.

  • Aktualności