Porównywarka cen energii i gazu

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii to przede wszystkim alternatywa dla tradycyjnych i nieodnawialnych paliw kopalnych. Jest to zagadnienie dość świeże, jednak cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony osób troszczących się o środowisko naturalne.

prąd i gaz z odnawialnych źródeł

Znaczenie odnawialnych źródeł energii

W Polsce funkcjonuje już ponad 1,5 tysiąca instalacji, które wykorzystują odnawialne źródła energii elektrycznej. Energia odnawialna ma zatrzymać lub przynajmniej znacząco spowolnić eksploatację i zanieczyszczenie środowiska. Coraz częściej wykorzystuje się odnawialne źródła energii, ponieważ są nieszkodliwe i niewyczerpywalne. Eksploatacja źródeł pierwotnych jest główną przyczyną niepokojących zmian klimatu. Szacuje się, że najdłużej będzie można korzystać ze złóż węgla (prawie 220 lat). Natomiast eksploatacja gazu ziemnego potrwa około 60 lat, a ropy naftowej około 30-40 lat. Perspektywa wyczerpania się tych surowców oraz zanieczyszczenie środowiska spowodowane ich eksploatacją zmuszają do poszukiwania alternatyw.

Rodzaje i metody wykorzystywania odnawialnych źródeł energii

Jedyną drogą do rozwiązania problemu wyczerpywania się surowców jest redukcja, a nawet rezygnacja z użycia paliw kopalnych do produkcji energii i użycie odnawialnych źródeł. Energia odnawialna pochodzi z naturalnych i niewyczerpywalnych źródeł wykorzystujących energię wiatru, promieniowania słonecznego, ciepła ziemi, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek, czy energię pozyskiwaną z biomasy i biogazu wysypiskowego.

Energia słoneczna jest odnawialnym źródłem energii

Technologie energii słonecznej wykorzystują energię cieplną do celów grzewczych, a promieniowanie słoneczne do produkcji energii elektrycznej. Dzięki temu możliwe jest tworzenie kolektorów słonecznych, które można umieścić na dachu domu. Kolektory te ogrzewają pomieszczenia, produkują ciepłą wodę użytkową, mogą również chłodzić i wytwarzać ciepło technologiczne. Energia słoneczna może być także wykorzystywana do produkowania rur próżniowych, które służą do ogrzewania wody i produkowania pary technologicznej. Kolejnym urządzeniem przetwarzającym promieniowanie słoneczne na energię elektryczną są ogniwa fotowoltaiczne. Ogniwa te wytwarzają prąd stały, który przetwarzany jest w prąd zmienny. Mogą również bezpośrednio ładować akumulatory.

Wiatr odnawialnym źródłem energii

odnawialne źródła prądu i gazu

Energia wiatru powstaje dzięki różnicy temperatur mas powietrza, spowodowanej nierównym nagrzewaniem się Ziemi. Turbina wiatrowa uzyskuje moc dzięki konwersji wiatru przez moment obrotowy. Działa na łopaty wirnika, produkując energię elektryczną. Warto wiedzieć, że energia wiatru jest szeroko dostępna i redukuje emisję gazów cieplarnianych. Turbiny wiatrowe mogą być budowane i na lądzie i na wodzie. Energia wiatrowa staje się coraz popularniejsza i odgrywa niemałą rolę w bilansie energetycznym, o czym decyduje rozwój dużych farm wiatrowych. Coraz częściej buduje się siłownie wiatrowe, które przekształcają energię wiatru w energię mechaniczną, z której produkowana jest później energia elektryczna. Ich wydajność zależy przede wszystkim od lokalizacji, ukształtowanie terenu, budynki, czy drzewa. Szerokie zastosowanie w samodzielnym zasilaniu systemów telekomunikacyjnych i nawigacyjnych mają małe elektrownie wiatrowe. W odróżnieniu od dużych turbin, mogą być stosowane nawet przy mniej korzystnych warunkach wiatrowych. Dzięki nim można samodzielnie zasilać domy letniskowe, pompownie, oświetlenia wolnostojących obiektów i stacje nawadniania.

Woda to źródło odnawialnej energii

Energia wodna pozyskiwana jest z wód i przekształcana na energię mechaniczną przy użyciu turbin wodnych, a następnie na energię elektryczną. W Polsce większość lokalizacji o dobrych warunkach do stworzenia elektrowni wodnych, już została wykorzystana. Możemy podzielić elektrownie wodne na przepływowe, regulacyjne (zbiornikowe) oraz szczytowo- pompowe. Rozwój dużych elektrowni wodnych z pewnością ogranicza również czasochłonność procesu inwestycyjnego. Ich budowa wiąże się także z dużymi kosztami, ponieważ konieczna jest budowa od podstaw stopnia wodnego. Z tego powodu w najbliższych latach w Polsce można spodziewać się większej ilości tzw. Małych Elektrowni Wodnych. Mogą one wykorzystywać potencjał niewielkich rzek, systemów nawadniających, wodociągowych, kanalizacyjnych, czy zbiorników retencyjnych. Małe elektrownie z pewnością nie zanieczyszczają środowiska, poprawiają jakoś wody i mogą być wykorzystywane do celów przeciwpożarowych lub rolniczych. Mogą być wykonane w ciągu 1-2 lat, a ich prostota techniczna gwarantuje niezawodność.

Energia geotermalna jako źródło odnawialne

Energia geotermalna natomiast polega na wykorzystaniu energii cieplnej ziemi do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Przede wszystkim jest ona uzyskiwana poprzez odwierty do naturalnie gorących wód podziemnych. Energia ta jest konkurencją pod względem ekologicznych i ekonomicznym dla innych źródeł. Coraz częściej wykorzystuje się pompy ciepła w celu zaspokojenia potrzeb cieplnych. Umożliwiają one wykorzystanie energii cieplnej ze źródeł o niskich temperaturach. Zazwyczaj używa się ich w chłodziarkach i zamrażarkach. Jednym z odnawialnych źródeł energii jest również bioenergia, która powstaje z materii organicznej. Za pomocą różnych metod przekształca się je w płynne, stałe lub gazowe źródła energii. Istnieje również biogaz, który jest mieszaniną gazową powstałą z odpadów przemysłu rolniczego. Do grupy odnawialnych źródeł energii można także zaliczyć samochody elektryczne, ogniwa paliwowe oraz biopaliwa.

Jeżeli ciekawią Cię zagadnienia dotyczące odnawialnych źródeł energii, więcej na ich temat przeczytasz na naszej stronie internetowej. Oprócz tego warto zajrzeć także do naszej porównywarki, z której dowiesz się, w jaki sposób zaoszczędzić na prądzie. Nasze porównanie dostawców prądu na pewno sprawi, że Twoje rachunki w przyszłości będą znacznie niższe!

  • Aktualności