Porównywarka cen energii elektrycznej

Farmy wiatrowe – ekologiczny sposób na prąd

Farmy wiatrowe są obecnie coraz częściej wykorzystywane przez firmy zajmujące się dostarczaniem energii elektrycznej. Z racji zwiększającego się zanieczyszczenia środowiska, poszukuje się rozwiązań mających możliwie najmniej niekorzystne ekologiczne oddziaływanie, a jednocześnie pozwalających nam zaoszczędzić na prądzie, obniżyć koszty jego produkcji. W tym przypadku energia pozyskiwana jest z odnawialnego źródła.

prąd wiatrowy

Czym są farmy wiatrowe?

Farma wiatrowa to zespół elektrowni wiatrowych – ogromnych wiatraków, które przy pomocy turbin napędzanych energią wiatru, wytwarzają energię elektryczną. Najczęściej są one budowane w większych skupiskach, przez wzgląd na oszczędność kosztów budowy i utrzymania oraz uproszczenie sieci elektrycznej. Pozyskiwana w taki sposób energia jest uznawana za czystą ekologicznie, ponieważ w procesie jej wytwarzania nie jest spalany żaden rodzaj paliwa, a w związku z tym ograniczona zostaje emisja szkodliwych substancji do atmosfery. W porównaniu do tradycyjnych elektrowni, farmy wiatrowe o wiele bardziej sprzyjają środowisku. Nie można jednak powiedzieć, że nie mają na nie zupełnie żadnego wpływu. Ich oddziaływanie trudno ocenić. Do najbardziej uciążliwych zjawisk zalicza się hałas powodowany przez wiatraki, wibracje, komplikacje związane z zagospodarowaniem terenu, wpływ na krajobraz czy zakłócenia komunikacji elektromagnetycznej. W związku z tym główną wytyczną, którą kierują się firmy budujące farmy wiatrowe, jest odpowiedni wybór lokalizacji, istotny również dla ich poprawnego funkcjonowania. W ogólnym podsumowaniu, farmy wiatrowe są zdecydowanie mniej problematyczne niż inne rodzaje elektrowni. Mimo że ich udział w produkcji energii elektrycznej jest wciąż niewielki, to jednak z każdym rokiem się zwiększa. W 2013 roku elektrownie wiatrowe dostarczyły około 3,7% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Wykorzystanie i lokalizacja farm wiatrowych

prąd z elektrowni wiatrowych

Ze względu na sektor wykorzystania farm wiatrowych, można podzielić je na przydomowe i przemysłowe. Pierwszy rodzaj wykorzystywany jest do potrzeb własnych użytkownika. Z tego powodu w budowie przydomowych farm wiatrowych stosowane są mikro- i małe elektrownie. Mogą być przeznaczone do wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej dla jednego lub kilku domów. Przemysłowe farmy wiatrowe są natomiast przeznaczone do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby sprzedaży dużej grupie odbiorców. W zależności od przeznaczenia, elektrownie posiadają odpowiednio zróżnicowaną moc. Jeśli chodzi o wybór miejsca dla budowy farmy wiatrowej, czynnikiem dominującym są panujące warunki klimatyczne, które muszą być odpowiednie dla poprawnego działania wiatraków. Przemysłowe farmy, z racji większych rozmiarów oraz efektów działania uciążliwych dla ludzi, budowane są w oddali od skupisk ludzkich. Wykluczone są także obszary chronione, takie jak parki narodowe. Występują dwa rodzaje farm, które można wyróżnić biorąc pod uwagę lokalizację, są to elektrownie lądowe oraz morskie. Morskie farmy wiatrowe przynoszą więcej trudności w kwestii budowy oraz utrzymania i ewentualnych napraw, ale ich lokalizacja jest korzystniejsza. Warunki dla wydajnego działania są lepsze w przypadku wiatrowych farm morskich. Zmniejszone są także czynniki uciążliwe dla ludzi. Jeśli chcemy korzystać z tego ekologicznego sposobu wytwarzania energii, warto zajrzeć do porównywarki dostawców prądu i dowiedzieć się, którzy z nich posiadają takie instalacje.

Gdzie znajduje się najwięcej farm wiatrowych?

Z racji warunków środowiskowych koniecznych dla sprawnego działania farm wiatrowych, nie wszędzie ich budowa jest opłacalna. Najwięcej tego typu elektrowni znajduje się w USA oraz Azji. Jeśli chodzi o Europę, z zalet energii elektrycznej pozyskiwanej przy pomocy wiatru w największym stopniu korzysta się w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Inne państwa także podejmują takie inwestycje, ale na mniejszą skalę. Panuje opinia, że w Polsce nie ma odpowiednich warunków  dla tworzenia farm wiatrowych, ale coraz częściej powstają one tam gdzie tylko jest to możliwe. Najwięcej z nich zlokalizowanych jest w północnej części kraju, w pasie nadmorskim oraz w części środkowej.

O nowych sposobach pozyskiwania energii (na przykład o farmach fotowoltaicznych) więcej dowiesz się z innych zamieszczonych na naszej stronie artykułów. Oprócz tego zapraszamy także do używania naszej porównywarki cen prądu.

  • Aktualności