Regulamin serwisu PADO24.PL

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu PADO24.PL (dalej: „Serwis”) przez usługobiorców (dalej: „Usługobiorcy”).
2. Właścicielem serwisu jest PADO24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000566745, NIP: 5223033588, Regon: 362018933 (dalej: „Usługodawca”).
3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy dla Usługobiorców usługi (dalej: „Usługi”), polegające na umożliwieniu korzystania z porównywarki towarów lub usług (dalej: „Produkty”), sprzedawanych lub świadczonych przez Podmioty Współpracujące (dalej: „Podmioty Współpracujące”)z Serwisem, służącej do ich wyszukiwania, porównywania i prezentacji dla Usługobiorców. Usługobiorca za pośrednictwem Serwisu może zostać przekierowany na stronę Podmiotu Współpracującego, gdzie możliwe jest złożenie wniosku o jego wybrane produkty lub pozostawienie danych osobowych w celu kontaktu pracownika Podmiotu Współpracującego.
4. Prezentowane w Serwisie Produkty Podmiotów Współpracujących obejmują oferty produktów finansowych i niefinansowych oferowanych przez Banki, Firmy Ubezpieczeniowe, Parabanki, Operatorów Telekomunikacyjnych, Biura Podróży i innych.
5. Usługodawca zastrzega, że artykuły zawarte w Serwisie stanowią prywatne poglądy ich autorów i nie odpowiada za zastosowanie się do wyrażonych w nich porad przez Usługobiorców.
6. Korzystanie z Usług Serwisu jest nieodpłatne. Do korzystanie z Usług Serwisu nie jest wymagana rejestracja. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Usługodawca zastrzega, że nie jest stroną jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych miedzy Usługobiorcą a Podmiotami Współpracującymi w szczególności dotyczących prezentowanych ofert Produktów. Wszelkie roszczenia z tytułu prezentowanych ofert Usługobiorca kieruje bezpośrednio do Podmiotu Współpracującego. Rola Usługodawcy sprowadza się jedynie do zapewnienia Usługobiorcom możliwości korzystania z porównywarki Produktów i zapoznania się z prezentacją Produktów.
8. Usługodawca zastrzega, że nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, agentem, podwykonawcą lub pracownikiem Podmiotów Współpracujących, chyba, że Regulamin wprost stanowi inaczej.
9. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu, jak i do jego elementów oraz baz danych, przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione i podlega ochronie prawnej.
10. Wszelkie treści znajdujące się na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, w szczególności informacje o Produktach są jedynie ich prezentacjami.
11. W sprawach związanych z działaniem Serwisu możliwy jest kontakt z Usługodawcą na adres e – mail: kontakt@pado24.pl. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie wysłana przez Usługodawcę niezwłocznie.
12. Usługobiorcy zobowiązani są do nie dostarczania Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku stwierdzenia zagrożeń lub nieprawidłowości lub z innych przyczyn niezależnych możliwe jest czasowe zawieszenie dostępu do Serwisu w celu usunięcia przyczyn.
13. Korzystanie z Usług Serwisu wymaga posiadania komputera ze stałym dostępem do sieci internet i aktualnej przeglądarki internetowej.
14. Korzystanie z Usług Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.
15. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie Usługobiorcom na stronie internetowej Pado24.pl i możliwe jest pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
16. Usługobiorcy mają prawo do złożenia reklamacji, której przedmiotem może być naruszenie niniejszego Regulaminu. Reklamacje należy kierować na adres e – mail Usługodawcy reklamacja@pado24.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na wskazany w niej adres e – mail Usługobiorcy.
17. Regulamin Serwisu może zostać zmieniony w każdym czasie. Każda zmiana Regulaminu zostanie udostępniona na stronie internetowej Pado24.pl.
18. Elementem Regulaminu jest Polityka Cookies.

Polityka Cookies Serwisu PADO24

1. Serwis zbiera automatycznie informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki cookies – tzw. ciasteczka – to dane informatyczne zapisywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, które wykorzystywane są do korzystania ze stron Serwisu. Nie zawierają one danych osobowych Usługobiorców.
3. Podmiotem instalującym pliki cookies na urządzeniu końcowym Usługobiorcy jest Usługodawca.
4. Pliki cookies stosowane w Serwisie mają na celu dostosowanie wyglądu i treści Serwisu do preferencji Usługobiorców, a także są wykorzystywane do tworzenia statystyk, obrazujących zachowania Usługobiorców, które są wykorzystywane do ulepszenia działania Serwisu.
5. W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
– sesyjne – pozostają na urządzeniu końcowym do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej,
– stałe – pozostają na urządzeniu końcowym przez okres określony w parametrach plików cookies lub do momentu usunięcia ich przez Usługobiorcę,
– zewnętrzne – pochodzące z witryny zewnętrznej w stosunku do witryny odwiedzanej.
6. Przeglądarki internetowe w większości przypadków pozwalają na automatyczne zapisywanie plików cookies. Usługobiorcy mają jednak możliwość zmiany ustawień przeglądarki w ten sposób, że będzie ona informować każdorazowo o zainstalowaniu pliku cookies lub będzie blokować automatyczną obsługę plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
7. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Usługobiorcy, jak i w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.