Ranking chwilówek i porównywarka szybkich pożyczek online

Harmonogram spłat

W dzisiejszych czasach wielu ludzi coraz chętniej korzysta z tzw. szybkich pożyczek. Udzielane są one na niewielkie kwoty, a pieniądze podjąć można szybko, bez zbędnych formalności czy nawet przez Internet. Jednak wraz z zaciągnięciem pożyczki rodzi się wiele pytań, na które nie każdy pożyczkobiorca zna odpowiedzi. Kwestią najważniejszą są warunki spłaty oraz ich harmonogram.

Na czym polega harmonogram spłaty pożyczki?

harmonogram spłaty szybkiej pożyczki

Harmonogram spłaty pożyczki jest to plan, który określa ilość rat oraz wysokość każdej z nich. Na kwotę raty wpływ ma sama wielkość podejmowanej pożyczki, a także okres, w jakim chcemy dokonać spłaty czy oprocentowanie.Korzystając z internetowych kalkulatorów, możemy otrzymać symulację dotyczącą harmonogramu spłaty. Wystarczy podać kwotę, jaką chcemy pożyczyć, okres spłaty oraz wysokość oprocentowania pożyczki. Pozwoli nam to na orientacyjne wyliczenie wysokości raty oraz wskaże, jaką kwotę będą stanowiły odsetki. Dzięki takiemu prostemu porównaniu szybkich pożyczek pozabankowych sprawdzimy, czy mamy możliwość spłaty obliczonych rat, która z pożyczek będzie dla nas najlepsza i czy w ogóle jesteśmy w stanie podjąć jakąkolwiek. Większość informacji dotyczących harmonogramu spłaty umieszczona jest na stronie instytucji finansowej, w której pożyczamy pieniądze. Jednak jeśli nie możemy znaleźć pożądanych informacji, można skorzystać z pomocy, dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta. Wielu ludzi nie jest świadomych, że istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki, a także tego co się dzieje w momencie opóźnienia w spłacie.

Konsekwencje nieterminowej spłaty

Większość osób ma świadomość konsekwencji związanych z nieterminową spłatą, natomiast niewielu wie, że zaciągniętą pożyczkę mogą spłacić przed ustalonym terminem. W pierwszym wspomnianym przypadku kwota nie ulega zmniejszeniu, dotyczy to zarówno wartości zobowiązania, jak i prowizji. Można ubiegać się o zwrot odsetek za okres niewykorzystany, w którym obowiązywała podpisana umowa. Warto jednak pamiętać, iż wspomniany zwrot zostanie udzielony tylko wtedy, gdy odsetki zostały faktycznie doliczone do pożyczki. Natomiast jeśli klient nie jest w stanie dokonać terminowej spłaty, ze względu na przejściowe problemy finansowe, musi liczyć się z konsekwencjami.

Podejmując pożyczkę, otrzymujemy harmonogram spłaty, który musimy zaakceptować, a wszelka nieterminowość będzie skutkowała doliczeniem dodatkowych opłat.W sytuacji awaryjnej zacznijmy od dowiedzenia się, czy istnieje możliwość przedłużenia terminu spłaty. Jest to lepsze niż dopuszczenie do tego, by firma musiała wysyłać nam na nasz koszt monity (każde wezwanie naliczane jest osobno), odsetkami za zwłokę, kosztami, jakie związane są z egzekwowaniem należności czy też postępowaniem sądowym lub komorniczym. Pisemne ponaglenie do zapłaty ma na celu przypomnieć, iż termin spłaty minął oraz zmobilizować do uregulowania zadłużenia. Monity mogą zostać wystawione, np. w 6 dni, a następne 20 i 30 dni po upływie terminu.W przypadku kiedy pożyczkobiorca nie ureguluje swojego zobowiązania bądź też zlekceważy 3 ponaglenia do zapłaty, wówczas po upływie 45 dni sprawa zostaje przekazana na drogę postępowania windykacyjnego. Windykator ma za zadanie ponaglić dłużnika i zachęcić go do uregulowania płatności, poprzez częste telefony, listy, a w ostateczności osobiste wizyty w domu.

Częstym powodem zaciągania pożyczki jest brak płynności finansowej lub też niespodziewane wydatki, jak nagły remont czy awaria domowego sprzętu. Warto jednak wystrzegać się sytuacji, kiedy na spłatę jednej pożyczki zaciągamy drugą – wpadamy wtedy w tzw. spiralę zadłużenia. Rodzi to duże niebezpieczeństwo, gdyż każde następne zobowiązanie niespłacone o czasie generuje naliczenie karnych odsetek, a w konsekwencji doprowadza do pogorszenia kondycji finansowej klienta. Decyzja o podjęciu pożyczki powinna więc być dobrze przemyślana – w znalezieniu odpowiedniego produktu pomoże nam znajdująca się na pado24.pl porównywarka finansowa – a klient musi zdawać sobie sprawę z konsekwencji niedotrzymywania terminów wyznaczonych w harmonogramie spłat.

szybkie pożyczki harmonogram spłat 
  • Aktualności