Ranking chwilówek i porównywarka szybkich pożyczek online

Parabank i instytucja pozabankowa

Problemy finansowe mogą dotknąć każdego z nas. W takich sytuacjach najczęściej uciekamy się do pożyczki, o którą możemy się starać w banku bądź też innych instytucjach pozabankowych czy parabankach.

Banki a parabanki

szybka pożyczka z parabanku 

Bankiem możemy nazwać instytucję finansową, której działalność gospodarcza została prawnie uregulowana i podlega restrykcyjnemu nadzorowi. Obecnie wiele ofert tzw. chwilówek, czyli szybkich pożyczek, pochodzi od instytucji pozafinansowych lub parabanków.Chyba każdy z nas mniej więcej wie, czym jest  szybka pożyczka online. Pod pojęciem parabanku można natomiast rozumieć podmiot, który wykonuje czynności będące charakterystyczne dla banków, ale działając w oparciu o inne przepisy niż Prawo bankowe. Są to placówki, które świadcząc usługi podobne do banków, nie podlegają określonym dla banku regulacjom prawnym, a także nadzorowi finansowemu i systemowi gwarantowania depozytów. Sięgając głębiej, samo pojęcie parabanku nie zostało dokładnie sprecyzowane w polskim prawie. Jedna z definicji określa tym mianem wszystkie instytucje świadczące usługi podobne do bankowych. W takim rozumieniu można by zaliczyć do tej grupy towarzystwa ubezpieczeniowe, niebankowych wydawców kart płatniczych, przedsiębiorstwa, które oferują pożyczki pieniężne, a także podmioty wykonujące usługi pośrednictwa finansowego, kredytowego lub leasingowego.

Parabanki w Polsce

W Polsce pod pojęciem parabanku rozumiemy instytucję, której podstawową działalnością jest działalność depozytowa. Do tej grupy zaliczyć możemy spółdzielcze kasy oszczędnościowo–rozliczeniowe (SKOK), Kasę Krajową, instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego oraz biura usług płatniczych. Musimy pamiętać o zachowaniu ostrożności oraz dokładnym przeanalizowaniu warunków umowy przed jej zawarciem zarówno z bankiem, jak i z parabankiem, gdyż w drugim przypadku pomimo świadczenia usług podobnych do bankowych, nie podlega on kontroli Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Według Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) jako parabank należy rozumieć wszystkie podmioty, które nie posiadając zezwolenia KNF, świadczą usługi podobne do bankowych, a w szczególności takie, które polegają na przyjmowaniu wkładów pieniężnych.

Ryzyko dotyczące parabanków

W związku z brakiem kontroli KNF istnieje duże ryzyko utraty powierzonych zasobów finansowych. Decydując się na podjęcie pożyczki w instytucji parabankowej, należy uważnie przeczytać jej treść, a w szczególności zwrócić uwagę na niejednoznaczne sformułowania, ukryte wysokie opłaty, które mogą być pobierane, np. za wizytę przedstawiciela firmy w domu klienta. Warto także sprawdzić, jaką ma ona pozycję w porównaniu szybkich pożyczek. Wielu z nas zadaje sobie pytanie, czym więc różnią się parabanki od instytucji pozabankowych? Podstawową cechą odróżniającą od siebie te dwie instytucje jest fakt, iż parabanki gromadzą depozyty swoich klientów, a następnie wykorzystują je do udzielania pożyczek, natomiast instytucje pozabankowe oferują pożyczki realizowane z własnych funduszy, pochodzących od właścicieli firmy czy też jej inwestorów.Jeśli więc instytucja pozabankowa popadnie w kłopoty, to ucierpią na tym jedynie właściciel czy inwestor firmy, a nie klienci. Kodeks spółek handlowych do tej grupy zalicza m.in. fundusze i towarzystwa emerytalne, fundusze inwestycyjne czy powiernicze, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń. W związku ze wspomnianym charakterem funkcjonowania tego typu firmy, podjęcie pożyczki wiąże się z wyższymi kosztami, jakie klient musi ponieść, gdyż instytucja pozabankowa ryzykuje swój kapitał, udzielając tzw. chwilówek. Pomimo dosyć wysokich kosztów niewątpliwą jej zaletą jest łatwość i prostota jej uzyskania, gdyż dokumentem potrzebnym do uzyskania pożyczki jest zazwyczaj tylko dowód osobisty. Mimo tego nie powinniśmy zapominać, iż tego typu pożyczki charakteryzują się dosyć wysokim oprocentowaniem, które stanowi swego rodzaju rekompensatę za większe ryzyko związane z pożyczaniem pieniędzy, które są środkami własnymi firmy.

szybkie pożyczki parabanki

Obecnie na rynku spotykamy się z szeroką ofertą szybkich pożyczek, które dostępne są bez zbędnych formalności, dlatego warto dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, jak również sprawdzić, jaki charakter ma firma, z którą planujemy podjąć współpracę. Pomóc w tym może zamieszczona na naszej stronie porównywarka finansowa. W ten sposób podejmiemy świadomą decyzję i być może pozwoli nam to uchronić się przed oszustwem!

  • Aktualności