Porównywarka i ranking ubezpieczeń na życie

Czym jest karencja?

Karencja jest okresem bezpośrednim po zawarciu ubezpieczenia. W trakcie jego trwania towarzystwo ubezpieczeniowe nie udziela ochrony, chyba, że do wypadku dojdzie w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Okres karencji zazwyczaj trwa 3- 4 miesiące, co oznacza, że od momentu zawarcia umowy do zakończenia czasu karencji nie przysługują nam żadne świadczenia, za które już płacimy. Karencja wydłuża się dla zdarzeń takich jak opieka w czasie trwania ciąży lub świadczenia stomatologiczne. Wówczas może ona potrwać nawet od 8 do 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dają możliwość wykupienia okresu karencji poprzez dodatkową opłatę.

Po co został wprowadzony okres karencji?

znajdź ubezpieczenie na życie

Towarzystwa ubezpieczeniowe muszą zabezpieczać się przed stratami finansowymi. Bez okresu karencji za jedną wpłaconą składkę ubezpieczyciel wypłacałby wysokie odszkodowanie. Oznacza to, że gdyby towarzystwa ubezpieczały osoby chore lub narażone na utratę życia, szybko by upadły. Oprócz badań lekarskich, okres karencji jest zabezpieczeniem dla towarzystwa, ponieważ daje możliwość wykluczenia natychmiastowej wypłaty świadczenia od razu po zawarciu umowy. Spotkamy się z nim w przypadku większości ubezpieczeń, takich jak polisy posagowe lub tradycyjne polisy na życie. Oczywiście nie każde zdarzenie musi być objęte karencją. Temu okresowi nie podlega np. śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku ze względu na jej losowość. Okres karencji występuje przy ubezpieczeniach zdrowotnych, ubezpieczeniach na życie, majątkowych, a także w przypadku ubezpieczenia zwierząt.

Jak uniknąć karencji?

Zawierając jakiekolwiek ubezpieczenie warto zwrócić uwagę na warunki, jakie przedstawia nam ubezpieczyciel. Nasz ranking ubezpieczeń na życie uwzględnia różne elementy. Jednym z nich jest okres karencji. Nie wszyscy ubezpieczyciele stosują karencję, jednak zdarza się to dość rzadko. Nawet jeśli w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym występuje karencja, można ją ominąć. Warto się nad tym zastanowić przede wszystkim w przypadku ubezpieczenia domu, ponieważ nie damy rady przewidzieć, czy akurat w okresie karencji nie spotka nas włamanie, w wyniku którego nasze rzeczy zostaną zniszczone. Przede wszystkim ubezpieczający może zastąpić ten okres dodatkową opłatą. Szansę na zawarcie ubezpieczenia na życie bez okresu karencji mają osoby, które decydują się na zmianę firmy ubezpieczeniowej. Gdy klient przenosi się od jednego ubezpieczyciela do drugiego, nowa firma może zachęcić go do skorzystania z oferty np. brakiem lub skróceniem czasu, w którym nie otrzyma on świadczeń. Zdarza się, że karencja może w ogóle nie obowiązywać, jednak pod pewnymi warunkami. Dzieje się tak, gdy pracownik przystępuje do ubezpieczenia grupowego i natychmiastowo wraz z rozpoczęciem wykonywania pracy w nowej firmie zawiera umowę ubezpieczeniową. Ubezpieczyciel zazwyczaj wypłaca świadczenia w wyniku śmierci, jednak może odmówić wypłaty ubezpieczenia jeśli klient bierze czynny udział w różnego rodzaju konfliktach zbrojnych, zginie w wyniku wojny, stanu wyjątkowego, działań wojennych i stanu wojennego, czy brał udział w przestępstwie lub usiłował popełnić przestępstwo.

Karencja a okres ciąży

Kobiety, które planują zajść w ciążę i chcą się ubezpieczyć powinny wiedzieć, że ubezpieczyciele często wydłużają karencję nawet do 12 miesięcy. Podczas podejmowania decyzji o polisie warto też rozróżnić świadczenie z tytułu prowadzenia ciąży i porodu. Dodatkowo, jeśli kobieta chce otrzymać wypłatę z tytułu prowadzenia ciąży, jej ciąża nie może rozpocząć się jeszcze w okresie karencji, natomiast jeśli urodzi już po zakończeniu tego okresu, noworodek zostanie objęty ochroną po przedstawieniu stosownych dokumentów ubezpieczycielowi.

karencja a ubezpieczenie na życie

Czas trwania karencji

Zazwyczaj karencja trwa od 3 do 6 miesięcy. Jej długość może być różna w zależności od rodzaju gwarantowanych świadczeń. Bardzo często karencja obowiązuje dla zgonu ubezpieczonego w wyniku samobójstwa. Jest to najdłuższy taki okres. Może trwać nawet 2 lata! Według karencji ustawowej ubezpieczyciel nie jest zmuszony do wypłaty świadczenia pieniężnego w wypadku samobójstwa klienta, jeśli miało ono miejsce wcześniej, niż po 2 latach od momentu zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Taki okres może zostać zmniejszony przez indywidualne warunki do maksimum pół roku. Wybierając ubezpieczenie poza wysokością składek i kwotą oferowanego świadczenia, warto zwrócić uwagę na okres karencji, jaki podaje ubezpieczyciel. Przed podpisaniem umowy należy go bardzo dokładnie przeanalizować pod kątem swojej sytuacji i potrzeb. Dodatkowo, warto poszerzyć swoją wiedzę i wybrać najlepszą ofertę, a ułatwi to porównywarka finansowa PADO24.

  • Aktualności