Porównywarka i ranking ubezpieczeń NNW

Co obejmuje ubezpieczenie NNW samochodu?

Ubezpieczenie NNW w przypadku samochodu jest nieobowiązkowym i osobowym (nie obejmuje mienia) rodzajem ubezpieczenia, które chroni przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, czyli na przykład uszkodzeń ciała kierowcy i pasażerów ubezpieczonego samochodu. Zwykle takie ubezpieczenie jest dodawane do pakietu OC/AC i jest zawierane na rok. Obowiązuje ono w Polsce i poza jej granicami.

ubezpieczenie nnw samochodu

A co obejmuje? Większość ubezpieczycieli deklaruje, że odszkodowanie zostanie wypłacone w przypadku trwałych uszkodzeń ciała lub śmierci kierowcy lub pasażerów spowodowanych zdarzeniem, które miało miejsce w trakcie ruchu pojazdu, ale także przy postoju (w tym przy pakowaniu bagażu), wsiadaniu i wysiadaniu, parkowaniu i postoju na trasie związanego z naprawą. Wypadek samochodowy może zdarzyć się każdemu. Przy takich okolicznościach można liczyć na wypłatę odszkodowania, którego wielkość jest uzależniona od poniesionego uszczerbku, oraz pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji. W najgorszym wypadku, czyli jeśli ubezpieczony poniósł śmierć, osoby uposażone mają wsparcie finansowe i często pokrycie kosztów związanych z transportem zwłok.

Ubezpieczenie NNW samochodu a OC

Ubezpieczenie NNW samochodu jest niejako uzupełnieniem ubezpieczenia OC, ponieważ jeśli doszło do wypadku z winy kierowcy, to nawet tanie OC pokryje szkody wszystkich poszkodowanych z wyjątkiem sprawcy wypadku. Dlatego jeśli doszło do zdarzenia drogowego, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu, ubezpieczenie NNW samochodu jest dla kierowcy jak wykupione AC dla samochodu.

Jak ustalana jest suma wypłacanego odszkodowania z ubezpieczenia NNW samochodu?

Wysokość odszkodowania z ubezpieczenia NNW samochodu ustalana jest na podstawie ustalonego przez niezależnego lekarza (kieruje nas do niego ubezpieczyciel) procentu uszczerbku na zdrowiu. Jeśli uszkodzenie obejmuje na przykład 10% ciała, a maksymalna suma ubezpieczenia (ustalana przez ubezpieczającego) to 100 000 zł, to zostanie wypłacone 10 000 zł. Analogicznie, jeśli ubezpieczony w wypadku poniósł śmierć, to zostanie wypłacone 100% sumy odszkodowania. Warto mieć na uwadze również to, że odszkodowanie z tytułu NNW samochodu powinno być wypłacone niezależnie od innych źródeł ubezpieczenia, czyli jeśli na przykład mamy jako dodatek do karty kredytowej dołączone ubezpieczenie NNW i wykupione ubezpieczenie NNW samochodu, to odszkodowanie należy się z obydwu tytułów.

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

Odszkodowanie z tytułu NNW samochodu nie zostanie wypłacone w kilku odkreślonych przez ubezpieczyciela sytuacjach. Zwykle jako nieszczęśliwy wypadek jest rozumiane zdarzenie pochodzące z zewnątrz (czyli poza naszym organizmem), występujące nagle i bez możliwości przewidzenia go, występujące wbrew woli poszkodowanego i powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Natomiast pod pojęciem trwały uszczerbek na zdrowiu kryje się uszkodzenie ciała w taki sposób, że funkcje organizmu będą zaburzone w sposób niezmienny i zaburzą sprawność do końca życia( na przykład uszkodzenie rdzenia kręgowego i związany z tym paraliż, utrata słuchu lub kończyny). Biorąc to pod uwagę, ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone przez kierowcę pod wpływem środków odurzających i alkoholu, kiedy wypadek miał charakter celowy i samobójczy oraz jeśli kierujący pojazdem nie miał do tego odpowiednich uprawnień.

ubezpieczenie nnw auta

Aby nie dać się zaskoczyć żadnym nieprzewidzianym sytuacjom i zapewnić swojej rodzinie i bliskim wsparcie finansowe w razie, gdyby nas zabrakło, warto wykupić ubezpieczenie NNW samochodu (może to zrobić osobno lub, tak jak było to wspomniane, w pakiecie z OC/AC). Jeśli chcesz wykupić dodatkowe ubezpieczenia lub po prostu odnaleźć ciekawe oferty aby bliżej się im przyjrzeć, to proponujemy użycie porównywarki finansowej na PADO24. To przydatne narzędzie pomoże w znalezieniu oferty dopasowanej do potrzeb bez przeszukiwania Internetu na własną rękę.

  • Aktualności